Amaç

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında Balkanlar'dan Orta Asya'ya ve Ortadoğu'ya uzanan geniş Avrasya Bölgesi ile ilgili farklı disiplinlerde hazırlanmış bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Kapsam

AVİD, tarihten sosyolojiye, iktisattan hukuka,siyaset bilimlerinden kültür çalışmalarına kadar farklı disiplinlerden çalışmalara yer vermektedir.