Sahibi/Owner

Prof.Dr. Fikret TURAN

Turkey
fikret.turan@istanbul.edu.tr
Konular: Edebiyat Araştırmaları

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
saitmehmet@gmail.com
Konular: Tarih
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY

Genel Yayın Yönetmeni/Editör-in-chief

Editörler/Editors

İngilizce Dil Editörü/English Language Editor

Arş.Gör. Ahmet TEKİN

Turkey
ahmettekin1990@gmail.com
Konular: Tarih
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Review Editör


Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Rusça Dil Editörü/Russian Language Editor

E-Dergi Yöneticileri-Mizanpaj/E-Journal Directors-Layout

Arş.Gör. Harun KORKMAZ

Turkey
harun.korkmaz@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Dergi Sekretaryası/Journal Secretariat

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: İstanbul Üniveristesi