Sahibi/Owner

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
saitmehmet@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY

Genel Yayın Yönetmeni/Editör-in-chief

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
saitmehmet@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY

Editörler/Editors

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
saitmehmet@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY

İngilizce Dil Editörü/English Language Editor

Arş.Gör. Ahmet TEKİN

Turkey
ahmettekin1990@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Review Editör


Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Rusça Dil Editörü/Russian Language Editor

E-Dergi Yöneticileri-Mizanpaj/E-Journal Directors-Layout

Arş.Gör. Harun KORKMAZ

Turkey
harun.korkmaz@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Dergi Sekretaryası/Journal Secretariat

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
emre.kurban@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji
Kurum: İstanbul Üniveristesi