Sahibi/Owner

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Genel Yayın Yönetmeni/Editör-in-chief

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Editörler/Editors

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Uluslararası Yayın Kurulu/International Editorial Board

Yayın Kurulu/Editorial Board

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait TÜRKHAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Kitap Tanıtımı Editörü/Book Review Editor


Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniveristesi

İngilizce Dil Editörü/English Language Editor

Arş.Gör. Ahmet TEKİN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Rusça Dil Editörü/Russian Language Editor

Dergi Sekretaryası/Journal Secretariat

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniveristesi

E-Dergi Yöneticileri-Mizanpaj/E-Journal Directors-Layout

Arş.Gör. Emre KURBAN

Turkey
Kurum: İstanbul Üniveristesi