AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR
Azerbaijan Pioneer Organization and the Children in the Construction Process of Soviet Society

Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZDEMİR [1]

72 147

Pioner teşkilatı, Sovyetler Birliği’nde 10-14 yaş aralığındaki çocuklardan meydana gelen bir komünist çocuk teşkilatıydı. Bu teşkilatın temel amacı, çocukların ideolojik eğitimi vasıtasıyla yeni bir sosyalist toplum yaratmaktı. Sovyetler Birliği’nde ilk Pioner birliği 1922 yılında Rusya’da kuruldu. Kısa sürede tüm Sovyetler Birliği’nde pioner birlikleri teşkil edilmeye başlandı. Azerbaycan’da ilk pioner birliği 1922 yılında Bakü şehrinde kuruldu. 1923 yılından itibaren Bakü dışındaki şehirlerde de pioner birlikleri organize edilmeye başlandı. Azerbaycanlı pionerler, kolhozlarda çalışarak, okullardaki eğitim çalışmalarına yardımda bulunarak, Sovyet ordusuna destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek komünist bir düzenin kurulmasına hizmet ettiler. Azerbaycan’da çocuklar, yeni toplumun inşası için yürütülen çalışmalarda da aktif rol üstlendiler. Bu çalışmalar dinle mücadeleden, okuma-yazma seferberliğine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsıyordu.

                RGASPİ (Rus Sosyo-politik Devlet Arşivi)’den temin edilen arşiv belgeleriyle de desteklenen bu çalışmada, pioner teşkilatının Azerbaycan’daki kuruluş                 süreci anlatılacak ve pioner teşkilatının bu ülkede Sovyet toplumunun inşası sürecine katkısı ele alınacaktır. 

Pioneer organization was a communnist child organization of the Soviet Union for children of age 10–14. The main aim of the organization was, through ideological education of children, to create a new socialist society. The first pioneer unit in the Soviet Union was established in Russia in 1922. Pioneer troops rapidly have been established in the whole Soviet Union. The first pioneer unit in Azerbaijan was established in Baku in 1922. From 1923 pioneer units were organized in cities other than Baku. Young pioneers of Azerbaijan working in the kolkhoz, assisting the educational process in schools, organizing activities to help the Soviet army, served in the establishment of the communist order. The children in Azerbaijan have also played an active role in the construction of the new society. These activities included religious struggle and anti-illiteracy campaign.

Based on primary sources such as archival documents obtained from RGASPİ (Rossisky Gosudarstvennıy Arhiv Sotsialno-Politicheskoi İstorii), This study will discuss the establishment of the pioneer organization in Azerbaijan and will also explain how the pioneer organization affected the process of construction of Soviet Society. 

 • Sosyo-Politik Tarih Rus Devlet Arşivi (RGASPİ) RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1091, l. 40.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1091, l. 43.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1095, l. 129.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1095, l. 131.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1425, l. 16.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1425, l. 18.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1425, l. 23.
 • RGASPİ, f. M-1, op. 23, d. 1425, l. 24.
 • AKMAN, Eyüp. Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları: 1917-1953. Ankara: Platin Yayınları, 2008.
 • Azerbaycan Pionerleri ALKQI VIII. Kurultayına Keder. Bakü: KÇTMB Neşriyyatı, 1929.
 • БАГЫРЗАДЕ, А. История пионерской организации Азербайджана: 1922-1940 гг. [History of the Pioneer Organization of Azerbaijan: 1992-1940], Баку, 1976.
 • BAGIRZADE, E. Azerbayçan Pioner Teşkilatı Tarihinden. Bakı: Kençlik, 1974.
 • BAGIRZADE, E. Genç Pioner Teşkilatının Kuruluşu ve İşi. Bakı: Azeneşr, 1934.
 • БАЛЯНСКАЯ Л.К. Смена смене идет. Москва, 1962.
 • “Детское движение и ВЛКСМ.” [Children's Movement and the Young Communist League], Педагогическая энциклопедия, c.2 (1965): 428-502.
 • ДРУЖИНИН, В.В. Детское движение в России [Children's Movement in Russia], M., 2014.
 • EMRAHOV, E. Tarihe Dönmüş İller. Bakü: Kençlik, 1973.
 • GASIMOVA, Rovşana. Nesilden Nesle. Bakü: Azerbayçan Dovlet Neşriyyatı, 1963.
 • ГЕРАСИМОВА, А.В. Они били пионерами [They were the Pioneers], Минск:1962.
 • “Golçomaglar.” Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası, c. 3 (1979): 201.
 • HOSROVYAN, Emma Pavlovna. Bakı Pioner Teşkilatının Tarixinden. Bakü: Azerbayçan Uşag ve Kençler Edebiyatı Neşriyyatı, 1958.
 • “Комсомол.” Большая российская энциклопедия, c.14, (2009): 715-716.
 • КРУПСКАЯ, Н. К. О юных пионерах [About the Young Pioneers], Москва, 1949.
 • ЛЕВШИН, А. “Из опыта пионерской работы.” [From the Experience of the Work of the Pioneers]. Советская педагогика, s.11 (1951): 41-50.
 • NEUMANN, Matthias. “Youth, It’s Your Turn: Generations and the Fate of the Russian Revolution (1917–1932).” Journal of Social History, c.46/ 2 (2012): 273-304.
 • О работе пионерской организации. [On the Work of the Pioneer Organization], Москва, 1942.
 • “О введении выборности в пионерских организациях." [About Establishment of Electivity in the Pioneer Organizations], Вожатый, s. 8-9 (1946): 18-21.
 • “Pioner Teşkilatının Guruluşu.” Pioner, s.8 (1946): 17-18.
 • “Всесоюзная пионерская организация.” [All-Union Pioneer Organization], Большая советская энциклопедия, c.V, (1927): 460-463.
 • ЯКОВЛЕВ, В. Г. Зори советской пионерии: очерки по истории всесоюзной пионерской организации В.И.Ленина: 1917-1941. [Dawns of the Soviet Pioneers: Essays on the History of the All-Union Pioneer Organization], Москва., 1972.
 • YEŞİLOT, Okan. Ateş Çemberinde Azerbaycan. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2010.
 • “Xırmandalı Pionerlerinin Parlaq İşi.” Azerbaycan Pioneri, 30 Haziran 1939.
 • QULİYEV, Cemil. Azerbaycan Tarixi: VI. Cild. Bakü: Elm Neşriyyatı, 2008.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1352-018X
Yazar: Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZDEMİR
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iuavid439278, journal = {Avrasya İncelemeleri Dergisi}, issn = {2147-0847}, eissn = {2147-7469}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {91 - 101}, doi = {}, title = {AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Arş. Gör. Dr. Burcu} }
APA ÖZDEMİR, A . (2018). AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 7 (1-Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)), 91-101. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/38053/439278
MLA ÖZDEMİR, A . "AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR". Avrasya İncelemeleri Dergisi 7 (2018): 91-101 <http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/38053/439278>
Chicago ÖZDEMİR, A . "AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR". Avrasya İncelemeleri Dergisi 7 (2018): 91-101
RIS TY - JOUR T1 - AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR AU - Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Avrasya İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 101 VL - 7 IS - 1-Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) SN - 2147-0847-2147-7469 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya İncelemeleri Dergisi AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR %A Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZDEMİR %T AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR %D 2018 %J Avrasya İncelemeleri Dergisi %P 2147-0847-2147-7469 %V 7 %N 1-Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Arş. Gör. Dr. Burcu . "AZERBAYCAN PİONER TEŞKİLATI VE SOVYET TOPLUMUNUN İNŞASI SÜRECİNDE ÇOCUKLAR". Avrasya İncelemeleri Dergisi 7 / 1-Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) (Haziran 2018): 91-101.