Amaç ve Kapsam

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında Avrasya Bölgesi ile ilgili disiplinler arası bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 


AVİD, tarihten sanata, sosyolojiden iktisata, edebiyattan hukuka,siyaset bilimlerinden kültür çalışmalarına kadar farklı disiplinlerden çalışmalara yer vermektedir. 


AVİD'de Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanmış akademik çalışmalar yayınlamaktadır.