Yazım Kuralları

AVRASYA İNCELEMELERİ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

 

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'in yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sayfa boşlukları şu şekilde olmalıdır: Üst, alt, sağ ve soldan: 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Satır aralığı 1.5 aralık olmalıdır, yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Dipnotlar da Times New Roman karakteri kullanılmalı, 10 punto ve 1 aralık ile yazılmalıdır.

Yazarın unvanı, mensup olduğu kurum ve e-mail adresi yazar adına bağlı * dipnot olarak ilk sayfada verilir.

Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 150-200 kelime arasında bir özet konmalıdır. Özetlerde makalenin başlığı da mutlaka İngilizce'ye çevrilmelidir, İngilizce ve Türkçe özetlerin sonlarına 3-5 kelime arasında Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.

Makale içine eklenecek görseller en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında olmalı ve Word dosya haricinde ayrıca gönderilmelidir. Kullanılacak tüm görsellerde yayın ve telif hakları ile ilgili tüm hususlardan yazarlar sorumludur.

Makalelere eklenecek tablo, şekil, grafik gibi unsurların üst kısımlarına numarası ve kısa açıklamaları, alt kısımlarına da kaynakları mutlaka eklenmelidir.

 

 

DİPNOTLAR

Makale yazımında “The Chicago Manual of Style” dipnot sistemi esas alınmalıdır. Bu sistem dışındaki diğer atıf şekilleri kabul edilmemektedir.Yazarlar makaleleri bu sisteme hazırlamakla yükümlüdürler ve bu sebeple yaşanan gecikmelerden yazarler sorumludur.

Dipnotlar aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir.

1.KİTAPLAR:

Dipnot (D): Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri/Şehir: Yayınlayan kurum, yıl), sayfa numarası.

D: Vügar İmanov, Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı ( İstanbul : Küre Yayınları, 2008), 45.

Kısaltılmış dipnot (K. D): Yazar Soyadı, Eser adının kısatlması, Sayfa numarası

K.D: İmanov, Avrasyacılık, 45.

 

 

2. DERLEME KİTAPLAR:

D: Yazar adı ve soyadı, “Makale Adı,” Kitap adı, editör adı ve soyadı (Basım yeri: Yayınevi, yıl), sayfa.

D: Mehmet Hacısalihoğlu, “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler,” Avrasya Konferansları Bildiriler I, haz. Hakan Güneş-M. Sait Türkhan (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2010), 57-89.

K. D:  Yazar Soyadı, “Makale adının kısatlması”, Sayfa.

K. D:  Hacısalihoğlu, “Bulgaristandan Göç,” 57-89.

 

3. ÇEVİRİ KİTAPLAR

D: Yazar adı ve soyadı, Kitap adı, çeviren adı ve soyadı (Basım yeri: Yayınevi, yıl), sayfa.

D: Lev Gumilev, Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri, çev. D. Ahsen Batur (İstanbul: Selenge Yayınları, 2004), 51.

K. D:  Yazar Soyadı, Eser adının kısaltması, Sayfa numarası.

K. D:  Gumilev, Etnogenez Halklar, 51.

 

4. DERGİLER ve  SÜRELİ YAYINLAR:

D: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı,” Dergi Adı, cilt/sayı (yılı): sayfa numarası.

D: Cengiz Orhonlu, “Osmanlı Teşkilâtına Aid Küçük Bir Risâle “Risâle-i Terceme,” Belgeler, c. IV/7-8 (1967):39-48.

K.D: Yazar soyadı, “Makale Adının Kısatlması,” sayfa numarası.

K. D:  Orhonlu, “Risale-i Terceme,” 41.

Sözlük, ansiklopedi gibi yayınlarda da makale atıf kuralları uygulanır.

 

5. TEZLER:

D: Yazar adı ve soyadı, “Tez adı” (Yüksek Lisans ya da Doktora Tezi, üniversite adı, yıl), sayfa.

D: Mahir Aydın, “Şarki Rumeli Vilayeti: Ortaya Çıkışı, İdari Teşkilatı, İlhakı” (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1989),  26-32.

K. D:  Yazar soyadı, “Tez adı kısatlması”, sayfa.

K. D: Aydın, “ Şarki Rumeli,” 26-32.

 

6. ARŞİV BELGELERİ

Arşiv belgelerinin ilk gösterilişinde mutlaka arşiv adı, fon kodu açıkça yazılmalı ve  kısaltması parantez içinde verilmelidir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma verilmesi yetelidir. Arşiv adı ve fon kodundan sonra belge numarası ve varsa lef numarası belirtilmelidir. Arşiv belgesi şayet bir defter ise, defter numarasından sonra belge numarası yerine sayfa ve varsa hüküm numarası belirtilmelidir. En sonda ise belgenin orjinal tarihi ve bu tarihin miladi tarihe çevrilmiş hali parantez içinde belirtilmelidir.

D: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Bahriye (CB.), 7661. (18 Ca. 1221/3 Ağustos 1806).

K.D: BOA, CB, 7661, (18 Ca. 1221/ 3 Ağustos 1806).

D : Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme Defteri (MD), 7, 303/863, (13 Ş. 975/12 Şubat 1568).

K.D: BOA, MD, 7, 303/868, 13 Ş. 975/ 12 Şubat 1568).

D: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 2829, 5, (9 Ra. 1163/ 16 Şubat 1750).

K.D: BOA, MAD, 2829, 5, (9 Ra. 1163/ 16 Şubat 1750).

D: Archivio Stato di Venezia (ASVe.), Documenti Turchi, 1610, (evâil-i Zilkade 1112/9-18 Nisan 1701).

K.D: ASVe., Documenti Turchi, 1610, (evâil-i Zilkade 1112/9-18 Nisan 1701).

D: The National Archives (TNA), State Papers (SP), 110/23, 45, (23 Haziran 1704/4 Temmuz 1704).

 

K.D: TNA, SP, 110/23, 45, (23 Haziran 1704/4 Temmuz 1704).

 

7. WEB SAYFASI

D. “Makale adı,” son güncellenme tarihi, internet adresi linki.

D: “Google Gizlilik Politikası,” son güncelleme 19 Ağustos, 2015, https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/ .

K.D: “Makale adı,”

K.D: “Google Gizlilik Politikası.”

 

KAYNAKÇA

Makale sonuna mutlaka makalede kullanılan tüm kaynaklar liste halinde eklenmelidir. Bu liste yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Kaynakçada, kullanılan makalelerin bulunduğu dergi veya kitaptaki sayfa aralıkları tam olarak verilmelidir.

Kaynaklar aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir.

1.KİTAPLAR

Kaynakça: Yazar SOYADI, Adı. Kitap Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayınlayan Kuruluş, Yıl.

K: İMANOV, Vügar. Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı. İstanbul : Küre Yayınları, 2008.

 

2. ÇEVİRİ KİTAPLAR

K: Yazar SOYADI, Adı. Kitap Adı. Çeviren adı ve soyadı. Basım Yeri/Şehir: Yayınlayan Kuruluş, Yıl.

K: GUMILEV, Lev. Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri. Çev. D. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2004.

 

3. DERGİ VE SÜRELİ YAYINLAR

K: Yazar SOYADI, Adı. “Makale Adı,” Dergi Adı, cilt/sayı (yılı): sayfa numarası.

K: ORHONLU, Cengiz. “Osmanlı Teşkilâtına Aid Küçük Bir Risâle “Risâle-i Terceme.” Belgeler, c. IV/7-8 (1967):39-48.

 

4. DERLEME  veya YAYINA HAZIRLAYANI OLAN KİTAPLAR

K: Yazar SOYADI, Adı. “Makale Adı.” Kitap Adı. Editör adı ve soyadı, sayfa. Basım Yeri/Şehir: Yayınlayan Kuruluş, Yıl.

K: HACISALIHOĞLU, Mehmet. “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler.” Avrasya Konferansları Bildiriler I. Haz. Hakan Güneş-M. Sait Türkhan, 57-89. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2010.

 

5. TEZLER

K: Yazar SOYADI, Adı. “Tez adı.” Yüksek Lisans ya da Doktora Tezi, Üniversite adı, yıl.

K: AYDIN, Mahir. “Şarki Rumeli Vilayeti: Ortaya Çıkışı, İdari Teşkilatı, İlhakı.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1989.

 

6. ARŞİV BELGELERİ

K: Arşiv adı kısaltması, fon kodu kısaltması, belge veya defter no.

K: BOA, CB, 7661.

K: BOA, MD, 7.

K: BOA, MAD, 2829.

K: ASVe., Documenti Turchi, 1610.

K: TNA, SP, 110/23.

 

7.WEB SAYFASI

K: Site adı. “ Makale adı.” Son güncellenme tarihi. Internet adresi linki

K: Google. “Google Gizlilik Politikası.” Son güncelleme 19 Ağustos, 2015. https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/ .

 

NOT 1: Latin harfi kullanmayan dillerdeki tüm eser adları orijinal dilinde yazılmalı ve bu eser adlarının İngilizce çevirisi hemen ardından köşeli parantez içinde verilmelidir.

Örnek: ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Я. Россия и Европа [Russia and Europa], М., 2011.