Kapak Resmi
38.610     |     42.224
Dergi Sayıları
İ.Ü. Çeviribilim Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.