Coğrafya Dergisi / Journal of Geography
Kapak Resmi
ISSN 1302-7212 | e-ISSN 1305-2128 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.

Coğrafya Dergisi / Journal of Geography

ISSN 1302-7212 | e-ISSN 1305-2128 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

27.350

77.434

Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.

Sayı 36 - Haz 2018
 1. Karstik Kapalı Depresyonların (Dolinlerin) Morfometrik Analizleri
  Sayfalar 1 - 13
  Muhammed Zeynel Zeynel ÖZTÜRK
 2. Jeomorfometri-Yeryüzü Şekillerinin Otomatik Belirlenmesi
  Sayfalar 15 - 26
  Fatmagül KILIÇ GÜL
 3. Dedegöl Dağı’ndaki Glasiyal Sirklerin Morfometrik Özellikleri
  Sayfalar 27 - 48
  Zeynel ÇILĞIN, Cihan BAYRAKDAR
 4. Havza Morfometrik Özelliklerinin Taşkın Üretmedeki Rolü Biga Çayı Havzası Örneği
  Sayfalar 49 - 62
  Mustafa UTLU, Hasan ÖZDEMİR
 5. Marmara Denizi Akarsu Havzalarının Morfometrik Analizi
  Sayfalar 63 - 84
  Emre ELBAŞI, Hasan ÖZDEMİR