Dilbilim
Kapak Resmi
ISSN 0255-674X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 - 2013 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

 

The Journal of Linguistics publishes French, Turkish or English original articles, short communications, and invited or editorial approval reviews on various aspects of social sciences and humanities.

The Journal covers basic research in many areas dealing with linguistics, semiotics, literature, translation studies and learning sciences.

Dilbilim

ISSN 0255-674X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 - 2013 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

127.766

216.006

 

The Journal of Linguistics publishes French, Turkish or English original articles, short communications, and invited or editorial approval reviews on various aspects of social sciences and humanities.

The Journal covers basic research in many areas dealing with linguistics, semiotics, literature, translation studies and learning sciences.

Dilbilim 5 Son Sayı
Sayı 0 - Ağu 2012
 1. Une langue et le monde
  Sayfalar 1 - 12
  André Martinet
 2. Le role du linguiste dans la société contemporaine
  Sayfalar 13 - 27
  Berke Vardar
 3. İşlevsel Dilbilimde Alan Çalışması ve Betimleme Örnekçesi
  Sayfalar 28 - 36
  Sema Güzelşen
 4. Actualité de la linguistique saussurienne
  Sayfalar 37 - 47
  Robert Godel
 5. Bir İletişim Edimi Olarak Çeviri
  Sayfalar 48 - 55
  Akşit Göktürk
 6. Entretient avec Mario Wandruszka
  Sayfalar 56 - 60
  Berke Vardar
 7. Yabancı Dil Öğretiminde Öncelik Sorunları
  Sayfalar 61 - 66
  Osman Senemoğlu
 8. Temel Fransızcada Devinim Bildiren Sözcükler Anlam Çözümlemesi
  Sayfalar 67 - 71
  Erdim Öztokat
 9. Masalların Yönü
  Sayfalar 72 - 76
  Tahsin Yücel
 10. Essai d'analyse narrativo-discursive d'une fable de La fontaine
  Sayfalar 77 - 92
  Georges Maurand
 11. La conquete de la vie ou "Le froid du soleil" ed J. Cayrol
  Sayfalar 93 - 100
  Süheyla Bayrav
 12. Genel Göstergebilim İlkeleri. Gösterge Dizgelerinin Üretim Süreci
  Sayfalar 101 - 111
  Mehmet Rifat
 13. Pastiche et parodie dans "Les Aventures de Télémaque" d'Aragon
  Sayfalar 112 - 124
  Nedim Gürsel
 14. Georges Mounin stylisticien: l'analyse fonctionnelle de la poésie
  Sayfalar 125 - 136
  Claude Tatilon
 15. T. Yücel, Anlatı Yerlemleri. Kişi/Süre/Uzam (Coordonnées narratives. Personnage/Temps/Espace)

  Berke Vardar
 16. D. et A. Potte, Pour une éxegese structurale

  Tahsin Yücel
 17. A.J.Greimas, E. Landowski et al. Introduction a l'analyse du discours en sciences sociales
  Sayfalar 138 - 140
  Tahsin Yücel
 18. A. Göktürk, Okuma Uğraşı
  Sayfalar 140 - 141
  Mehmet Rifat
 19. Gerard Genette, Introduction a l'architexte (Üstbetiğe Giriş)
  Sayfalar 141 - 142
  Nükhet Güz
 20. A. Helbo (yönetiminde) Le champ sémiologique. Perspectives international (Göstergebilim Alanı. Uluslararası Bakış Açıları)
  Sayfalar 142 - 145
  Mehmet Rifat
 21. V. Özek, Mimarlıkta Gösterge ve Simge - Eşik Aşamasının Belirlenmesi
  Sayfalar 145 - 146
  Berke Vardar
 22. M. Tardy, Le professeur et les images
  Sayfalar 146 - 148
  Necmettin Sevil
 23. Degrés

  Berke Vardar
 24. Documents
  Sayfalar 148 - 149
  Mehmet Rifat
 25. Groupe d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes
  Sayfalar 149 - 151
  Mehmet Rifat
 26. "Tiyatro Göstergebilimi" Toplu Çalışması
  Sayfalar 151 - 152
  Mehmet Rifat
 27. "Dil Öğretiminde İşlevsel Kavramsal Yaklaşım" Toplu Çalışması

  Ömer Demircan