İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
Cover Image
ISSN 0378-2816 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Istanbul University | http://felsefearkivi.istanbul.edu.tr/
Felsefe Arkivi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 1945 yılından itibaren yayımlanan bir felsefe dergisidir. Dergi yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan bir hakemli dergidir.
Felsefe Arkivi'nde yayımlanan metinler, özgün makale, çeviri metinler ve kitap eleştirisi olmak üzere üç ana başlık altında toplanır.
 
Özgün Makale, felsefenin çeşitli alanlarında yazılmış yazılardan oluşur ve ana yazım dili Türkçe'dir. Ancak Türkçe çevirisi ile teslim edilmesi halinde, metinler çift dilli olarak basılabilir.
 
Çeviri Metinler'de felsefe alanında özgün makale veya kitap bölümlerinin çevirileri bulunur. Çevirinin kitap bölümüne ait olması durumunda, belirli bir bütünlük içerisinde olması koşulu aranır.
 
Kitap İncelemesi bölümü ise, bir kitabın tanımı ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış yazılardan oluşur.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

ISSN 0378-2816 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Istanbul University | http://felsefearkivi.istanbul.edu.tr/
Cover Image

138.608

299.845
Felsefe Arkivi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 1945 yılından itibaren yayımlanan bir felsefe dergisidir. Dergi yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan bir hakemli dergidir.
Felsefe Arkivi'nde yayımlanan metinler, özgün makale, çeviri metinler ve kitap eleştirisi olmak üzere üç ana başlık altında toplanır.
 
Özgün Makale, felsefenin çeşitli alanlarında yazılmış yazılardan oluşur ve ana yazım dili Türkçe'dir. Ancak Türkçe çevirisi ile teslim edilmesi halinde, metinler çift dilli olarak basılabilir.
 
Çeviri Metinler'de felsefe alanında özgün makale veya kitap bölümlerinin çevirileri bulunur. Çevirinin kitap bölümüne ait olması durumunda, belirli bir bütünlük içerisinde olması koşulu aranır.
 
Kitap İncelemesi bölümü ise, bir kitabın tanımı ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış yazılardan oluşur.
Issue 13 - Aug 2014
 1. FELSEFE VE TARİHİ
  Pages 3 - 29
  Nermi UYGUR
 2. TEMEL - ÖNERMELER
  Pages 30 - 56
  Teo GRÜNBERG
 3. SOKRATES'DE ERDEM DÜŞÜNCESi
  Pages 57 - 73
  Bedia AKARSU
 4. MODERN SANAT PROBLEMİ
  Pages 74 - 85
  İsmail TUNALI
 5. SOSYAL ÖĞRETiLERDE MYTHOS VE UTOPiA
  Pages 86 - 102
  Hüseyin BATUHAN
 6. BERTRAND RUSSELL'IN FELSEFEDEKi GELiŞMESİ
  Pages 103 - 115
  Nermi UYGUR
 7. FELSEFE TARİHİ
  Pages 116 - 119
  H.Vehbi ERALP
 8. BATIDA TOLERANS
  Pages 120 - 124
  H.Vehbi ERALP
 9. İĞRETiLEME (METAFOR) PROBLEMi
  Pages 125 - 139
  Nermi UYGUR
 10. DENEY
  Pages 140 - 148
  Nermi UYGUR
 11. FELSEFE DÜNYASINDAN
  Pages 149 - 155
  Nermi UYGUR