Yazım Kuralları

Felsefe Arkivi’ne gönderilen yazılar, yazı kurulu tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra, üç hakem tarafından incelenir. Yazı Kurulu gelen hakem raporları doğrultusunda, yazardan bazı eklemeler, kısaltmalar ve düzeltmeler yapmasını isteyebilir.

Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen metinlerde, yazarın ismi hakemlere açıklanmaz. Metinlerin akademik etiğe uygun olması beklenir ve bir metnin sorumluluğu yazarına aittir.

Makaleler ve çeviri bölümündeki metinlerin başlarında sırasıyla Türkçe ve İngilizce özet / abstract (200-250 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler / keywords (5-10 sözcük) bulunmalıdır. Metin, 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış Word dosyası biçiminde gönderilmelidir.

Makaleler için kullanılacak referans sistemi “Chicago 16th A” olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html