HAYEF: Journal of Education
Kapak Resmi
ISSN 1304-8139 | e-ISSN 2602-4829 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://hayefjournal.istanbul.edu.tr

HAYEF: Journal of Education = HAYEF: Eğitim Dergisi.-- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 2004-

c.: şkl., grf., tbl.; 24x16 cm. Yılda iki sayı


Eski adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi = Journal of the Hasan Ali Yücel Faculty of Education

ISSN 1304-8139

e-ISSN 2602-4829

      Ekim 2017 sayısından itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınlanmaktadır: http://hayefjournal.istanbul.edu.tr


1. EĞİTİM - TÜRKİYE. 2. YÜKSEK ÖĞRETİM - TÜRKİYE. 3. EĞİTİM BİLİMİ.

HAYEF: Journal of Education

ISSN 1304-8139 | e-ISSN 2602-4829 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://hayefjournal.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi

70.879

199.597

HAYEF: Journal of Education = HAYEF: Eğitim Dergisi.-- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 2004-

c.: şkl., grf., tbl.; 24x16 cm. Yılda iki sayı


Eski adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi = Journal of the Hasan Ali Yücel Faculty of Education

ISSN 1304-8139

e-ISSN 2602-4829

      Ekim 2017 sayısından itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınlanmaktadır: http://hayefjournal.istanbul.edu.tr


1. EĞİTİM - TÜRKİYE. 2. YÜKSEK ÖĞRETİM - TÜRKİYE. 3. EĞİTİM BİLİMİ.

Cilt 14 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 7 - 31
  Recep Özkan
 2. Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 33 - 57
  Muhammet Ü. Öztabak, İrfan Erdoğan
 3. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersi Akademik Başarılarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
  Sayfalar 59 - 77
  Ali Rıza Akdeniz, Murat Öztürk, Hasan Bakırcı
 4. Zihin Haritası Tekniğinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 79 - 92
  Sadet Maltepe, Harun Gültekin
 5. Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Betimsel Dizilimlerin İşlenişi
  Sayfalar 93 - 112
  Can Denizci
 6. Müzelerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 113 - 129
  Esat Yıldırım
 7. Koşut Eğitim Programının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 131 - 148
  Ayşegül İşlekeller Bozca, Serap Emir, Marilena Z. Leana Taşcılar
 8. Somut İşlemsel Dönemdeki Üstün ve Normal Zekâlı Çocukların Somut Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 163
  Sevinç Tunalı, Serap Emir
 9. Bilimkurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 165 - 182
  Sezer KöseBiber, Arif Kubaş
 10. Eğitsel Rehberlik Çalışmalarının Önemi
  Sayfalar 183 - 202
  Meral Sert Ağır
 11. Aile Okuryazarlığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 203 - 219
  Fergül Kılıç, M. Cihangir Doğan, Bülent Özden