Dergi İletişim
Ad: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
E-posta: hayefjournal@istanbul.edu.tr
Adres:

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Besim Ömer Paşa Cad. No. 11 34119 Beyazıt İstanbul Türkiye


Başeditör
Ad: Doç.Dr. Muhammet BAŞTUĞ
E-posta: mbastug@istanbul.edu.tr
Adres:

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, C Blok, Beyazıt İstanbul Türkiye


Editör
Ad: Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜNER
E-posta: pinar.guner@istanbul.edu.tr
Adres:

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, C Blok, Beyazıt İstanbul Türkiye


Editör
Ad: Dr. Fidan BAYRAKTUTAN
E-posta: fidan@istanbul.edu.tr
Adres:

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, B Blok, Beyazıt İstanbul Türkiye