Learner Autonomy, Implications for ELT and Prospective Teachers’ Perception of Changing Teacher Roles in The Context of HAYEF
ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI

Devrim GÜNAY [1]

376 355

Contrary to the traditional understanding of education that heavily relies on the accumulation of knowledge, learner autonomy brings under focus a new type of learning that prioritizes strategy focused, critical instruction where the individual takes on the responsibilty of his/her own learning and utilizes his/her own resources to this end. The aim of this study is to portray the concept of learner autonomy with its implications for foreign language teaching and to investigate the extent of importance attributed to the teacher roles that have been reshaped in the post-autonomy as percieved by the teacher candidates. To this end, the research initially highlights the implications of learner autonomy on the language class with particular references to global and Turkish contexts of ELT, also featuring the results of a quasi-quantitative survey based on importance listing scale which was conducted with the English teacher candidates at Istanbul University Hasan Ali Yucel Faculty of Education (N=57), seeking response to the question of “to what extent are the autonomy related teacher roles adopted by the teacher candidates?”. The results indicate that while autonomy associated teacher roles that prioritize strategy-based, self-directed learning and interaction are on the most part adopted by the prospective teachers, “motivating”, regarded among the traditional teacher roles, is still recognized as notably important.

Öğrenen özerkliği, dışarıdan bilgi yığmaya dayanan geleneksel eğitim anlayışına karşıt olarak, bireyin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu aldığı, öz kaynaklarını kullandığı, öğrenme stratejisi odaklı, sorgulayıcı öğrenme biçimini öne çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günümüz eğitim anlayışını şekillendiren özerklik kavramını yabancı dil öğretimine yansımaları ile ortaya koymak ve özerkliğe koşut olarak değişen öğretmen rollerinin bu rollerin uygulayıcısı olacak öğretmen adayları tarafından hangi öncelik sırasında algılandığını araştırmaktır. Bu doğrultuda, önce özerkliğin dil sınıfı için yansımalarını dünya ve Türkiye’deki sınıf içi uygulama alalanlarıyla ortaya koyan araştırma, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’ndeki İngilizce öğretmen adaylarının (N=57) değişen öğretmen rolleri algısı üzerine önem sıralama ölçeği kullanılarak yapılan yarı niceliksel bir çalışmanın sonuçlarını da içermekte ve özerklik sonrası öğretmen rollerinin her kademeden aday öğretmenler tarafından ne denli benimsendiği sorusuna yanıt bulmaya çalışmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki özerklikle özdeşleşen ve etkileşimi, öz yönelimliliği ve bireyselleşmiş öğretimi önceleyen roller öğretmen adayları tarafından çoğunlukla benimsenirken, geleneksel sınıfla özdeşleşen öğretmen rollerinden güdülemeye halen kaydadeğer bir önem atfedilmektedir. 

  • Amidon, E. & Hunter, E. (1967). Improving teaching. Holt: Rinehart& Winston.
  • Benson, P. & Voller, P. (1997). Autonomy and independence in language learning. London and New York: Longman.
  • Benson, P. (2005). Autonomy and information technology in the educational discourse of the information. Information technology and innovation in language education, 1, 173.
  • Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. Language teaching, 40(1), 21-40.
  • Council of Europe (1998). Learner autonomy in modern languages. Strasburg: Editions of Council of Europe.
  • Dickinson, L. (1987). Self-instruction in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Field, J. (2007). Looking outwards, not inwards. ELT journal, 61(1), 30-38.
  • Freire, P. (2003). Ezilenlerin pedagojisi (Çev. Dilek Hattatoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Green, S. K. & Gredler, M. E. (2002). A review and analysis of constructivism for school-based practice. School Psychology Review, 31(1), 53.
  • Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning, Oxford: Pergamon.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Devrim GÜNAY
Kurum: İstanbul Üniveristesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iuhayefd282448, journal = {Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-8139}, eissn = {2602-4829}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {13}, pages = {17 - 30}, doi = {}, title = {ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Devrim} }
APA GÜNAY, D . (). ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 17-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/26857/282448
MLA GÜNAY, D . "ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (): 17-30 <http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/26857/282448>
Chicago GÜNAY, D . "ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (): 17-30
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI AU - Devrim GÜNAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 30 VL - 13 IS - 3 SN - 1304-8139-2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI %A Devrim GÜNAY %T ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI %D 2018 %J Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1304-8139-2602-4829 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD GÜNAY, Devrim . "ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ, İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI VE HAYEF ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ALGISI". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 3 17-30.