Scaling Types of Test with The Method of Absolute Judgement and Assessing Them with The Students’ Views
Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi

Esin TEZBAŞARAN [1]

176 173

The aim of this study is to scale the types of tests with the method of absolute judgement and to investigate the reasons of the students’ judgements on them. For this study, the data was gathered from 243 pedagogical formation students at Istanbul University Hasan Ali Yücel Education Faculty in 2014-2015 academic year. As a first step, six types of test have been scaled with the method of absolute judgement. As a second step, with regard to the scale values of test types, the reasons of the degrees given to the test types by the students have been investigated by using the content analysis. Considering their degrees, multiple choice tests are most favoured one among types of tests, oral exams, on the other hand, are least preferable. The reasons of the students’ positive and negative judgements on types of tests were gathered under ten topics of category and it was observed that the arising judgements correspond to the characteristics of the types of tests in literature. As a conclusion, it can be said that students who participated to this research had experienced the positive and negative sides of the types of tests in their previous educational lives. 

Bu araştırmanın amacı, öğrenci yargılarına göre sınav türlerini ölçeklemek ve ölçek değerlerine göre sınav türleri hakkındaki öğrenci görüşlerini incelemektir. Bu çalışma için 2014-2015 öğretim yılı İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon eğitimine kayıtlı 243 öğrenciden veri toplanmıştır. Öncelikle, mutlak yargılar yöntemi ile altı adet sınav türü ölçeklenmiştir. Ardından, sınav türlerinin ölçek değerlerine göre, öğrencilerin sınav türlerine vermiş oldukları derecelerin gerekçeleri, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ölçek değerine göre birinci sırada tercih edilen sınav türü çoktan seçmeli, son sırada yer alan tür ise sözlü sınavlardır. Öğrencilerin sınav türleri hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşleri on kategoride toplanmış ve alanyazındaki sınav türlerine ait özellikler ile örtüştüğü gözlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim yaşantılarında, sınav türlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını deneyimlemiş oldukları söylenebilir.

 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 105-119.
 • Albayrak Sarı, A. ve Gelbal, S. (2015). İkili karşılaştırmalar yargılarına ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarının karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 126-141.
 • Atılgan, H. (2006). Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 353-375). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bloom, B. S, Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives. London: Longman Group Ltd.
 • Bolanowski, S. J., & Gescheider, G. A. (2013). Ratio scaling of psychological magnitude. Hove: Psychology Press.
 • Burton, S. J., Sudweeks, R. R., Merrill, P. F., & Wood, B. (1991). How to prepare better multiple-choice test items: Guidelines for university faculty. Retrieved August 23, 2016, from https://testing.byu.edu/handbooks/betteritems.pdf
 • Colman A. M. (2015). A dictionary of psychology. Oxford: OUP Oxford.
 • Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Florida: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 • Doğan, N. (2006a). Yazılı yoklamalar. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 206-226). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Doğan, N. (2006b). Kısa yanıtlı sınavlar. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 248-255). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Doğan, N. (2006c). Çoktan seçmeli testler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 281-326). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. Boston: Mc Graw Hill.
 • Gelbal, S. (2013). Eğitimde kullanılan ölçme araçları. S. Gelbal (Ed.), Ölçme ve değerlendirme içinde (s. 58-76). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Guilford, J. P. (1938). The computation of psychological values from judgements in absolute categories. Journal of Experimental Psychology, 22(1), 32-42.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 26156, 02.05.2006. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/.../09043814_yonetmelik.doc Erişim tarihi: 10.02.2015.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 28758, 07.09.2013. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907- 4.htm Erişim tarihi: 10.02.2015.
 • Özçelik, D. A. (2009). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Spencer, L., Ritchie, J., & O’conner, W. (2003). Analysis: Practices, principles and processes. In J. Ritchie, J. Lewis (Ed.) Qualitatve research practices (pp. 199-218). London: Sage Publications.
 • Tezbaşaran, E. (2015). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre sınav türlerinin ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), s.283-288.
 • Thurstone, L. L. (1959). The Measurement of values. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Torgerson, W. S. (1958). Methods of scaling. New York: John Wiley § Sons, Inc.
 • Trochim, W. M. K., & Donnelly, J. P. (2008). The research methods knowledge base. USA: Cengage Learning.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esin TEZBAŞARAN
E-posta: tezbasaranesin@gmail.com
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iuhayefd328133, journal = {Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-8139}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {14}, pages = {143 - 162}, doi = {}, title = {Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TEZBAŞARAN, Esin} }
APA TEZBAŞARAN, E . (). Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 143-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328133
MLA TEZBAŞARAN, E . "Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 143-162 <http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328133>
Chicago TEZBAŞARAN, E . "Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 143-162
RIS TY - JOUR T1 - Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi AU - Esin TEZBAŞARAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 162 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8139-2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi %A Esin TEZBAŞARAN %T Sınav Türlerinin Mutlak Yargılar Yöntemi ile Ölçeklenmesi ve Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirilmesi %D 2018 %J Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1304-8139-2602-4829 %V 14 %N 1 %R %U