İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Kapak Resmi
ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

338.305

832.575
Cilt 75 - Sayı 2 Son Sayı
Cilt 75 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Mesleki Hareketlerle Suça Yardım Etmenin Cezalandırılabilirliği
  Sayfalar 489 - 534
  Muhammed Demirel
 2. Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)
  Sayfalar 535 - 553
  Mahmut Kaşıkcı
 3. Hayat Sigortası Genel Şartları’nın Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygunluğuna İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 557 - 585
  Evrim Akgün
 4. Yargıtay Kararları Işığında Terk İhtarının Boşanma Sebeplerine Ve Manevi Tazminat Talebine Etkisi
  Sayfalar 587 - 608
  Tülay Aydın Ünver, Şeyda Dursun Karaahmetoğlu
 5. Taşınmaz Malikinin İnşaat Faaliyetleri Sebebiyle Komşu Taşınmaz Maliklerine Karşı Sorumluluğu
  Sayfalar 609 - 658
  Şirin Aydıncık Midyat
 6. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kâr Payı Hakkına İlişkin Bazı Meseleler
  Sayfalar 659 - 680
  Halil Çonkar
 7. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Teselsül Karinesinin Müteselsil Kefaletin Şekil Koşuluna Etkisi
  Sayfalar 681 - 705
  Nuri Aziz Midyat
 8. Evlat Edinmede Rıza
  Sayfalar 707 - 722
  Didem Özcan
 9. Spkn M.24’e İstinaden Ayrılma Hakkını Kullanan Ortak, Ayrıca Ttk M.202/2’ye Dayanarak Dava Açabilir Mi?
  Sayfalar 723 - 740
  Gökçen Turan
 10. Almanya’da Yürürlüğe Giren Ücrette Şeffaflık Kanunu
  Sayfalar 741 - 764
  İrem Yayvak Namlı
 11. Pazarlamacının -Ve İşçinin- Taraf Olduğu Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Mahkeme – 7036 Sayılı (Yeni) İş Mahkemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirme
  Sayfalar 791 - 812
  İbrahim Çağrı Zengin
 12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Reklâmlarda Gereksiz Yere Kötüleme Yasağı
  Sayfalar 813 - 826
  Asuman Yılmaz
 13. Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri
  Sayfalar 765 - 790
  Nafiye Yücedağ
 14. Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü
  Sayfalar 829 - 838
  Davut Dursun