İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Kapak Resmi
ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

413.524

1.164.341
Cilt 76 - Sayı 1 - Eki 2018
 1. Democracy, Free Elections and Independent Candidates: Critical Remarks On The Jurisprudence Of The European Court Of Human Rights
  Sayfalar 9 - 63
  H. Burak Gemalmaz
 2. Kamu Görevlilerinin Dernekler ve Vakıflar Bağlamında Örgütlenme Özgürlüğü: Anayasa Hukuku Perspektifinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 65 - 108
  Ulaş Karan
 3. Arama Kararının Hukuka Aykırı Şekilde İcrasından Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınması Sorunu Üzerine Karar İncelemesi
  Sayfalar 109 - 130
  Tülay Kitapçıoğlu Yüksel
 4. Borçlar Hukukunda “Falsa Demonstratio Non Nocet (Yanlış Niteleme Zarar Vermez)” Kuralının Uygulanması
  Sayfalar 131 - 150
  Sanem Aksoy Dursun
 5. Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra (TTK md. 559)
  Sayfalar 151 - 175
  Sergül Balsever
 6. Türev İşlemlerin Hukuka Uygunluğu Sorunu - Bankaların Türev İşlemlerden Doğan Yükümlülükleri
  Sayfalar 177 - 201
  Arslan Kaya, Koray Demir
 7. Electronic Will
  Sayfalar 203 - 217
  Murat Oruç
 8. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkı
  Sayfalar 219 - 254
  Neşe Ölekli
 9. Hedef Anonim Ortaklığın Kâr Dağıtımı ve Bu Yöndeki Taahhüdü Finansal Yardım Yasağını (TTK380/1) İhlal Eder Mi?
  Sayfalar 255 - 272
  Ali Paslı, Cem Veziroğlu
 10. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar
  Sayfalar 273 - 304
  Numan Sabit Sönmez
 11. Tanıyanın Mali Yükümlülüğü
  Sayfalar 309 - 321
  Caner Taşatan
 12. Yoksulluk Nafakasında “Süresizlik” Sorunu
  Sayfalar 323 - 358
  Kürşad Yağcı
 13. TBK.m.117 ile Karşılaştırmalı Olarak TTK.m.1530 Uyarınca Borçlu Temerrüdünün İhtarsız Gerçekleşmesi
  Sayfalar 359 - 380
  Mustafa Göktürk Yıldız