İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Kapak Resmi
ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

ISSN 1303-4375 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

313.365

737.936
Cilt 75 - Sayı 1 Son Sayı
Cilt 75 - Sayı 1 - Haz 2017
 1. CAYMA HAKKININ SÖZLEŞME HUKUKUNDAKİ YERİ
  Sayfalar 273 - 292
  Başak Baysal
 2. AVUSTURYA TÜKETİCİ KREDİSİ KANUNU UYARINCA TÜKETİCİ KREDİ İTİBARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 293 - 314
  Ahmet Hakan Dağdelen
 3. KOOPTASYON UYGULAMASINDA YENİ BİR PERSPEKTİF MÜMKÜN MÜ? (TTK m. 363/1’de Öngörüldüğü Haliyle Kooptasyon)
  Sayfalar 315 - 334
  Koray Demir
 4. VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ
  Sayfalar 335 - 358
  Barış Demirsatan
 5. ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ
  Sayfalar 359 - 392
  Barış Demirsatan
 6. VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 393 - 412
  Esra Eviz
 7. YAZILI ŞEKİL ŞARTININ UNSURU OLAN İMZANIN ELEKTRONİK EKRANA ATILMASINI ETKİSİ
  Sayfalar 413 - 430
  Zekeriya Kurşat
 8. MİRASÇI ATAMA
  Sayfalar 431 - 452
  Emine Aslı Küçükaydın
 9. TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE AYIP NEDENİYLE BEDELDE İNDİRİM HAKKI
  Sayfalar 453 - 468
  Cemile Turgut
 10. CEZA MUHAKEMESİNDE HÜKÜM ÇEŞİTLERİ (CMK m. 223)
  Sayfalar 15 - 60
  Elif Bekar
 11. HABERMAS’IN SÖYLEM ETİĞİNDE AHLAK VE HUKUK
  Sayfalar 61 - 83
  M. Sait Duran
 12. SINIR DIŞI ETME KARARI İLE İLGİLİ İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ KESİNLİĞİ
  Sayfalar 85 - 114
  Cemil Güner
 13. TERÖRLE MÜCADELEDE DEVLETİN GÖZETLEMESİ KARŞISINDA BİREYİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKININ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ (BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE)
  Sayfalar 115 - 158
  Feyzan Özbay
 14. VERGİLENDİRME SÜRECİNİN İDARİ İŞLEM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 159 - 190
  Onur Özcan
 15. ÈMILE DURKHEIM’A GÖRE TOPLUM, DÜZEN VE HUKUK:HUKUKUN VE CEZANIN EVRİMİ
  Sayfalar 191 - 226
  Ülker Yükselbaba
 16. MILGRAM DENEYİ: OTORİTE VE İTAATE DAİR
  Sayfalar 227 - 270
  Ülker Yükselbaba