AVUSTURYA TÜKETİCİ KREDİSİ KANUNU UYARINCA TÜKETİCİ KREDİ İTİBARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW

Ahmet Hakan Dağdelen [1]

230 0

Sorumsuz bankacılık uygulamaları ve tüketicilerin aşırı borçlanmalarına ilişkin endişeler bağlamında, 2008/48/EC numaralı tüketici kredilerine ilişkin Avrupa Birliği Yönergesi, kredi kurumlarına yeni bir görev yüklemektedir: Tüketicilerin kredi itibarının önceden değerlendirilmesi. Bu görev doğrultusunda, bir kredi veren, talep edilen kredi bağlamında bir tüketicinin finansal yeterliliğini analiz etmek ve husule gelen ciddi şüpheler hakkında kendisini aydınlatmak ile görevlidir. Bunula beraber, bu Yönerge, kredi itibarı kavramına ilişkin bir tanım getirmediği gibi, bahsi geçen bu göreve aykırılık durumunda söz konusu olacak yaptırımları da düzenlememektedir. Bu çalışma, bahsi geçen bu görevin Avusturya Hukuku’na iktibası ile ilgilenmektedir. Bilhassa, bu görevin yasal dayanağı ve kapsamı, kredi itibarının tanımı, bu bağlamdaki bilgi kaynakları ve İdare Hukuku ile Özel Hukuk açısından söz konusu olabilecek yaptırımlara ilişkin genel bilgiler sunulmaktadır. Çalışmanın sonunda, Türk Hukuku açısından bu tip bir göreve ilişkin kısa bir değerlendirmeye yer verilmiştir.  

In response to concerns about irresponsible banking practices and overindebtedness of the consumers, the Consumer Credit Directive 2008/48/EC has brought a new duty for the credit institutions: Prior assessment of the creditworthiness of the consumers. According to this duty, a creditor has to undertake an analysis of the consumer’s financial capability and to inform him of serious doubts on his financial capabilities in respect of the credit demanded. However, the Directive has not given a definition of the creditworthiness and has also not stipulated the necessary means to sanction creditors in the event of their violation of this duty. The present study deals with the implementation of this duty in Austrian Law. In particular, the legal basis and the scope of this duty, the definition of the creditworthiness, information sources in this regard, and the legal consequences of violation of this duty in respect of administrative law and civil law are briefly depicted. At the end of the study, there is a short review on such a duty in view of Turkish Law.  

  • Atamer Yeşim, “Tüketici Kredisi Hukukunda reform projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu”, Türk-İsviçre Hukuk Günleri – Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 2010, s. 241.
  • Dehn Wilma / Bollenberger Raimund, Österreichisches Bankvertragsrecht Band IV: Kreditgeschäft (Yayına hazırlayanlar: Peter Apathy/Gert Iro/Helmut Koziol), 2. Bası, Viyana, 2012. Dehn Wilma, “Die neue Verbraucherkredit-Richtlinie: Geltungsbereich – Umsetzungsoptionen - Sanktionen”, Österreichisches Bankarchiv (ÖBA), 2009, s. 185. Foglar-Deinhardstein Stephan, Die Bonitätsprüfung beim Verbraucherkredit, Viyana, 2013. Jud Brigitta, “Die neue Verbraucherkreditrichtlinie”, Österreichische Juristen Zeitung (ÖJZ), 2009, s. 887. Heinrich Elke, “Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung im Verbraucherrecht”, Juristische Blätter (JBl), 2014, s. 363. Heinrich Elke, Bonitätsprüfung im Verbraucherkreditrecht, Viyana, 2014. Koch Bernhard, “Bonitätsprüfung nach der neuen Verbraucherkreditrichtlinie Replik zu Jud, ÖJZ 2009/96”, Österreichische Juristen Zeitung (ÖJZ), 2010, s. 45. Koch Bernhard, “Informations-, Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten bei der Kreditvergabe nach der neuen Richtlinie 2008/48/EG vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge”, Österreichisches Bankarchiv (ÖBA), 2009, s. 98. Kotschy Waltraut, “Datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Verbraucherkredit”, Österreichisches Bankarchiv (ÖBA), 2011, s. 307. Leupold Petra/Ramharter Martin, “Die Verletzung der Pflicht zur Warnung vor mangelnder Kreditwürdigkeit nach dem Verbraucherkreditgesetz Europarechtliche Grundlagen und zivilrechtliche Konsequenzen”, Österreichisches Bankarchiv (ÖBA), 2011, s. 469. Pesek Reinhard, Der Verbraucherkreditvertrag, Viyana, 2012. Pesek Reinhard, “Rechtsfolgen der mangelhaften Bonitätsprüfung”, Zeitschrift für Verbraucherrecht (VbR), 2014, s. 4. Schwimann Michael/Kodek Georg (Yayına hazırlayanlar), ABGB Praxiskommentar Band 5a, Viyana, 2015. Stabentheiner Johannes, “Das Verbraucherkreditgesetz EU-Vorgaben, Geltungsbereich, vorvertragliche Information, Bonitätsprüfung, Vertragsdokument”, Österreichische Juristen Zeitung (ÖJZ), 2010, s. 531. Stabentheiner Johannes, “Die Regelungen des Verbraucherkreditgesetzes über die Bonitätsprüfung”, Eines Kredites würdig? (Yayına hazırlayanlar: Beate Blaschek/Jasmin Habersberger), Viyana, 2011, s. 9. Wendehorst Christiane, “Was ist Bonität? Zum Begriff der „Kreditwürdigkeit“ in § 7 VKrG”, Eines Kredites würdig? (Yayına hazırlayanlar: Beate Blaschek/Jasmin Habersberger), Viyana, 2011, s. 19. Wendehorst Christiane/Zöchling-Jud Brigitta, Verbraucherkreditrecht, 2010, Viyana.
Konular Hukuk
Dergi Bölümü Özel Hukuk
Yazarlar

Yazar: Ahmet Hakan Dağdelen

Bibtex @araştırma makalesi { iuhfm330064, journal = {İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası}, issn = {1303-4375}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {75}, pages = {293 - 314}, doi = {}, title = {ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW}, key = {cite}, author = {Dağdelen, Ahmet Hakan} }
APA Dağdelen, A . (). ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75 (1), 293-314. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/30512/330064
MLA Dağdelen, A . "ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75 (): 293-314 <http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/30512/330064>
Chicago Dağdelen, A . "ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75 (): 293-314
RIS TY - JOUR T1 - ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW AU - Ahmet Hakan Dağdelen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 314 VL - 75 IS - 1 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW %A Ahmet Hakan Dağdelen %T ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF THE CONSUMER ACCORDING TO AUSTRIAN CONSUMER CREDIT LAW %D 2018 %J İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası %P 1303-4375- %V 75 %N 1 %R %U
ISNAD Dağdelen, Ahmet Hakan . "AVUSTURYA TÜKETİCİ KREDİSİ KANUNU UYARINCA TÜKETİCİ KREDİ İTİBARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75 / 1 293-314.