Başeditör
Ad: Prof. Dr. Sedat MURAT
E-posta: murats@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00/11400
Adres:

İstanbul Üniversitesi

İktisat Fakültesi Dekanlığı

Merkez Kampüs

34452, Beyazıt

İSTANBUL


Başeditör
Ad: Çiğdem Börke TUNALI
E-posta: iktisatmecmuasi@istanbul.edu.tr
Adres:

İstanbul Üniversitesi

İktisat Fakültesi Dekanlığı

İktisat Fakültesi Mecmuası

Merkez Kampüs

34452, Beyazıt

İSTANBUL