İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-8818 | Başlangıç: 2000 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

ISSN 1303-8818 | Başlangıç: 2000 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

117.067

141.139
Cilt 15 - Sayı 1 - May 2012
 1. Yeniden başlarken

  Aydın Gülan
 2. EDİTÖRÜN NOTU

  Selami Demirkol
 3. İDARİ YARGILAMA USULÜ'NDE EHLİYET OLGUSU
  Sayfalar 11 - 32
  Selami Demirkol
 4. VERGİ TÜREVLİ DAVALARIN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLEBİLİR BULUNMASI Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin Vergi Yargılamasında Referans Norm Olarak Alınabilirliği Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 33 - 70
  Selami Demirkol
 5. KURULUŞUNUN 29. YILINDA BÖLGE İDARE, İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ -Keyfiliği Önleyen Güvence-
  Sayfalar 71 - 116
  Ahmet Güler
 6. ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. VE KEPEZ VE ANTALYA HAVALİSİ ELEKTRİK SANTRALLERİ A.Ş. İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİN FESHİ
  Sayfalar 117 - 166
  Erol Aslan, Özcan Yavaş
 7. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
  Sayfalar 167 - 177
  Erol Aslan, Fazlı Dağdeviren
 8. REFAH DEVLETİNE GİDEN YOLDA DEVLETİN GÜVENLİK GÖREVİ
  Sayfalar 179 - 184
  Hakan Yumuşak
 9. İDARİ YARGIDA BAĞLANTILI DAVALAR
  Sayfalar 185 - 195
  Arzu Ulusoy
 10. DANIŞTAY VE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU'NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 197 - 209
  Seyfettin Kara
 11. İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ve İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
  Sayfalar 211 - 231
  Seyfettin Kara
 12. YARGILAMANIN YASALLIĞI ve DANIŞTAY'CA VERİLEN "DEĞİŞİK GEREKÇE İLE ONAMA" KARARLARI
  Sayfalar 233 - 259
  Emre Akbulut
 13. BM EKONOMİK, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR SÖZLEŞMESİ'NİN 12. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK HAKKI ve İDARENİN SORUMLULUĞU
  Sayfalar 261 - 279
  Seda Uçar Akbulut, Emre Akbulut
 14. POZİTİF HUKUKUMUZDA 3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU'NUN 82, 83, 84 ve EK-9. MADDELERİNİN YERİ ve SÖZ KONUSU MADDELERE İSTİNADEN ÇIKARILAN 23.03.1979 TARİHLİ "EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ'NÜN DURUMU
  Sayfalar 281 - 289
  Selim Cebiroğlu