Istanbul Management Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9254 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Dergi Hakkında

Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası resmi hakemli akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak 1975'ten bu yana basılı olarak ve 2010'dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Şubat 2018 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi’nin adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Dergimiz işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul eder.

Yüksek akademik standartları hedefleyen dergimiz nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra sosyal bilimler alanı ile ilgili güçlü nitel ve nicel analizler içeren çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimiz erişim politikasını benimsemekte ve elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz her yıl iki sayı (Aralık ve Haziran) şeklinde yayımlanır.

Istanbul Management Journal

e-ISSN 2619-9254 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

34.595

94.510

Dergi Hakkında

Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası resmi hakemli akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak 1975'ten bu yana basılı olarak ve 2010'dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Şubat 2018 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi’nin adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Dergimiz işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul eder.

Yüksek akademik standartları hedefleyen dergimiz nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra sosyal bilimler alanı ile ilgili güçlü nitel ve nicel analizler içeren çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimiz erişim politikasını benimsemekte ve elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz her yıl iki sayı (Aralık ve Haziran) şeklinde yayımlanır.