Kapak Resmi
131.463     |     257.601
Dergi Sayıları
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan  hakemli bir dergidir.