Kapak Resmi
131.608     |     258.328
Dergi Sayıları
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan  hakemli bir dergidir.