İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-5746 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan  hakemli bir dergidir.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-5746 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

162.123

385.167
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan  hakemli bir dergidir.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Sayı 37 - Ara 2017
 1. İbn Sînâ'nın Cehâlet Teorisi
  Sayfalar 7 - 34
  Ömer Mahir Alper
 2. Nisa Suresi'nin 59. Ayeti Örneğinde Fıkıh Usulü'nün Kur'an'dan İstinbatı
  Sayfalar 35 - 57
  Mehmet Boynukalın
 3. Türkiye'de İlahiyat Eğitimi: İstihdam Alanı-Program İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 59 - 77
  İbrahim Turan
 4. Günümüz Türkçe Kur'an Meâlleri Üzerine Bir Tasnif Denemesi
  Sayfalar 79 - 121
  Hikmet Koçyiğit
 5. İbn Haldûn'un Siyer Anlatımı - el-İber Özelinde -
  Sayfalar 123 - 145
  Feyza Betül Köse
 6. ed-Delâlâtu’l-Belâgıyye li Vezâifi Şibhi’l-Cümleti’s-siyâkıyye
  Sayfalar 147 - 165
  Abdullah Maktabi
 7. The Task of Islamic Studies Today
  Sayfalar 167 - 173
  Enes Karic
 8. Toplantı Özeti: Yoksulluk ve Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikaları
  Sayfalar 175 - 180
  Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu
 9. Toplantı Özeti: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II
  Sayfalar 181 - 184
  Soner Aksoy
 10. Toplantı Özeti: Osmanlı Dönemi Türk Tefsir Ekolü Sempozyumu
  Sayfalar 185 - 188
  Abdullah Tırabzon
 11. Meeting Abstract: el-Mu'temeru'd-duveli el-Evvel (el-Medresetu't-Turkiyyeti fi't-Tefsiri fi'd-Devleti'l-Osmaniyyeti
  Sayfalar 189 - 194
  Abdulhameed al-Sheesh
 12. Toplantı Özeti: I. Din Eğitimi Kongresi
  Sayfalar 195 - 197
  Ayse Zisan Furat
 13. Kitap Değerlendirmesi: Veysel Kaya, İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi, Ankara: Otto Yayınları, 2015.
  Sayfalar 199 - 205
  Zeynelabidin Hüseyni
 14. Kitap Değerlendirmesi: Baki Adam, Yahudilik ve Hristiyanlık Açısından Kur’an’ın Tartışmalı Konuları, İstanbul: Pınar Yayınları, 2016.
  Sayfalar 207 - 210
  Muhammed Hanifi Bakışgan
 15. Kitap Değerlendirmesi: Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2017.
  Sayfalar 211 - 215
  Ahmet Eşer