darulfunun ilahiyat
Kapak Resmi
ISSN 1303-5746 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat

ISSN 1303-5746 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

180.864

511.881

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Teistik Kader Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Sayfalar 9 - 24
  Ümit Horozcu
 2. Deconstruction of Ibn Sīnā’s Essence-Existence Distinction and the Essence of the Necessary Existent
  Sayfalar 25 - 48
  Kayhan Özaykal
 3. Mekkî-Medenî Sûre Tespitinde Üslup ve Muhtevanın Önemi: İnsan Sûresi Örneği
  Sayfalar 49 - 69
  Soner Aksoy
 4. İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Lisans Düzeyindeki Derslerde Yöntem ve Materyal Kullanma Durumları
  Sayfalar 71 - 93
  Adem Güneş
 5. Şemseddin Timurtâşî’nin Risâle fi'n-Nükûd İsimli Eseri
  Sayfalar 95 - 108
  Şeyma Özdemir, Erol Özvar
 6. Türk Makam Müziğinin Çalgılarından Kemençenin Öğrenimi İçin Dijital Bir Materyal Geliştirme Önerisi
  Sayfalar 109 - 130
  Aslıhan Eruzun Özel
 7. Sempozyum Özeti: Darülfünun İlahiyat’ın İlmi Birikimi Sempozyumu, 15 Mayıs 2018
  Sayfalar 131 - 134
  Ahmet Hamdi Furat
 8. Sempozyum Özeti: Sahn-ı Seman’dan Darulfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler XVIII. Yüzyıl 22-23 Aralık 2017
  Sayfalar 135 - 139
  Nilüfer Kalkan Yorulmaz
 9. Kitap Değerlendirmesi: Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017. ISBN: 978-605-2345-01-6 , 438 sayfa.
  Sayfalar 141 - 144
  Betül Günaydın
 10. Kitap Değerlendirmesi: Saydam, Bilgin. Deli Dumrul'un Bilinci, “Türk-İslam Ruhu Üzerine” Bir Kültür Psikolojisi Denemesi, İstanbul: Metis Yayınları, 2017. ISBN-13: 978-975-342-155-3, 358 sayfa.
  Sayfalar 145 - 150
  Musa Karabeyeser