İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan  hakemli bir dergidir.