İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-3876 | e-ISSN 2148-3876 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research. 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-3876 | e-ISSN 2148-3876 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.678

40.666

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research.