İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-3876 | e-ISSN 2148-3876 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-3876 | e-ISSN 2148-3876 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.946

63.316

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.