İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-9876 | e-ISSN 1309-9884 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1309-9876 | e-ISSN 1309-9884 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi

58.129

98.110
Cilt 7 Sayı 16 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 16 - Ara 2017
 1. Kızılkoyun Nekropolü Arkeolojik Sit Alanı’nın Koruma-Planlama Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 16
  hülya öztürk tel, Fatma Şebnem Kuloğlu Yüksel
 2. KENTSEL SERGİLEME SENARYOLARI: KONYA KENTİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 18 - 34
  Fatih Semerci, Meryem ALAGÖZ
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VANDALİZM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 36 - 48
  Rifat Olgun, Tahsin Yılmaz, Esranur Adan
 4. ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI TAŞKÖPRÜ YAYLASI- SESLİKAYA YOLU TUR GÜZERGÂHI PROJESİ
  Sayfalar 50 - 64
  Buket Özdemir Işık
 5. PEYZAJ POTANSİYELİNİN KORUNMASINDA CITTASLOW-SLOW CITY BİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 66 - 78
  Elvan Ada, Doğanay Yener
 6. KİLİS’TE AÇIK YEŞİL ALANLAR VE PARK NİTELİKLERİ
  Sayfalar 80 - 94
  Murat YÜCEKAYA, Füsun KOCATÜRK
 7. Kent Peyzajında Kitsch
  Sayfalar 96 - 111
  Osman Zeybek
 8. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Namık Kemal Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 112 - 124
  Tuğba KİPER, Aslı KORKUT, Tuğba ÜSTÜN TOPAL
 9. KARADENİZİN ARKEOLOJİK HAZİNESİ KURUL KALESİ REKREASYONEL ALAN POTANSİYELİ, ORDU
  Sayfalar 126 - 140
  Ömer Atabeyoğlu, Kübra Nur Beyli, Aslıhan Argan
 10. Konteyner Mimarisi ve Yurt Yapıları Olarak Kullanımının İncelenmesi, Burdur-Isparta İlleri Örneği
  Sayfalar 142 - 157
  Bora Bingöl, Ayşe Betül Gök
 11. ÇOKSESLİ SOLFEJ EĞİTİMİNDE KULLANILAN SOLFEGE DES SOLFEGES KİTAPLARININ İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 158 - 174
  Ozan Eroy, Engin Gürpınar, Onur Zahal, Damla Yıldız, Ahmet Adıgüzel
 12. UÇUCU KÜLÜN STONEWARE SIRLARIN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 176 - 186
  Ensar TAÇYILDIZ
 13. 1990’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESMİNDE KİMLİK OLGUSU: CANAN, HALİL ALTINDERE
  Sayfalar 188 - 201
  serkan Çalışkan
 14. GİYİM MODASINA DOKU VE BOYUT KAZANDIRAN APLİKE TEKNİĞİ
  Sayfalar 202 - 217
  Selda Kozbekçi Ayranpınar
 15. SERAMİK EĞİTİMİNİN BİR HEKİME KATKILARI
  Sayfalar 218 - 230
  Hikmet SERDAR MUTLU
 16. GRAVÜRDE TOKSİK OLMAYAN ALTERNATİF ARAYIŞLAR
  Sayfalar 232 - 247
  Melihat Tüzün, Bige Gürses
 17. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ, SİNİZM VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 248 - 262
  Sevtap Kanat
 18. Bir Protesto Aracı Olarak Sanat, Yeni Medya Etkisi ve Banksy Örneği
  Sayfalar 264 - 280
  Ebru Selcan Baranseli