Year 2016, Volume 6, Issue 14, Pages 1 - 14 2016-12-27

Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes

Özgür Aktaş [1]

250 274

Kişilerarası kullanım platformu olan sosyal medya, her türden görüntünün yorumlanarak paylaşıldığı bir kamusal mekân olarak değerlendirilebilir. Sosyal medya, mesleği ya da ilgisi ne olursa olsun, toplumun bütün bireylerine ‘yaratıcı’ olmaları ve yaratıcı olarak algılanmaları imkânını sağlamıştır. Capsler bu imkânı sağlayan temsili söylem biçiminden biridirler. Capslerin görsel iletişim alanında oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal ya da siyasal gerçekleri çoğu zaman ironi ya da eğlenceli bir biçimde yorumlama yöntemi olarak capsler, görsel ve sözel unsurları birlikte içerir. Yaygın caps tasarımları, dondurulmuş bir görüntüye sözel bir metnin eklenmesine dayalıdır. Capsler esasında yeni bir iletişim formu değildir. Son on yılda, internet olanaklarının artması bu iletişim formunun çok sayıda kişi tarafından benimsenmesini sağlamış ve bu nedenle de sosyal medyada popülerliği artmıştır. Dünyanın İngilizce konuşan kısmında her ne kadar capslerle tamamen aynı özellikleri göstermese de bu iletişim yöntemi memes olarak adlandırılır. İngilizce literatürde memes formuna ilişkin çok sayıda çalışmaya ulaşmak mümkündür. Ancak, Türkiye’de oldukça popüler, dolayısıyla dikkate değer bu görece yeni iletişim formuna ilişkin Türkçe literatürde yeterince araştırma mevcut değildir. Bu nedenle bu çalışmada, capslerin günümüz iletişimindeki etkisi memes terimi üzerinden tartışılacak; bu formun doğru anlaşılabilmesi için farklı görsel iletişim biçimleri ile karşılaştırılarak tarihsel arka planla ilişkisi kurulacaktır. 

Social media, which is a public use platform, can be viewed as a public place where all kinds of views can be interpreted and shared. Social media, whatever their profession or interest, has made it possible for society to be 'creative' and to be perceived as creative. Caps is one of the forms of discourse that provides this possibility. It is possible to say that caps is a very effective method in the field of visual communication. As a way of interpreting social or political facts often ironically or amusingly, caps includes visual and verbal elements. Common caps designs are based on the addition of a verbal text to a frozen image. Basically, caps is not a new form of communication. In the last decade, the increase in the availability of internet has made it possible for this communication form to be adopted by many people, which has increased the popularity of social media. In the English-speaking part of the world, this communication method is called memes, although it does not show exactly the same features as the caps. Numerous studies on the memes form can be reached in the English literature. However, there is not enough research in the Turkish literature regarding the new form of communication, which is so popular in Turkey and therefore remarkable. For this reason, in this study, the effect of caps on contemporary communication will be discussed through memes; in order for this form to be understood correctly, the relationship with the historical background will be established by comparing with different forms of visual communication. 

: İletişim, Caps, Memes, İmge, Sosyal Medya, Communication, Image, Social Media
 • Armstrong, H. (2012). Grafik Tasarım Kuramı Tasarım Alanından Okumalar. İstanbul: Espas Yayınları.
 • Becer, E. (2002). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Burnett, R. (2007). İmgeler Nasıl Düşünür? İstanbul:Metis Yayıncılık.
 • Bilgili, C. & Şener, G. (2013). Medya Eleştirileri 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-II: Kültür, Kimlik, Siyaset. İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği.
 • Huntington, H. E. (2013). SubversiveMemes: Internet Memes as a Form of Visual Rhetoric. Selected Papers of Internet Research. http://www.academia.edu/5415739/Subv ersive_Memes_Internet_ Memes_ as_a_ Form_of_Visual_Rhetoric (Erişim tarihi: 10.09.2016)
 • Kuspit, D. 2006. Sanatın Sonu. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Kuipers, G. (2002). Media Culture and Internet Disaster Jokes: Bin Laden and the Attacks on the World Trade Center. European Journal of Cultural Studies, 450-470. http://www.academia.edu/2991087/Media_culture_and_internet_disaster_jokes_ Bin_Laden_and_the_attack_on_the_World_Trade_Center (Erişim tarihi:05.10.2016)
 • Kuipers, G. 2005. Where was King Kong when we needed him? Public discourse, digital disaster jokes, and the functions of laughter after 9/11. The Journal of American Culture, 70-84. http://www.- giselinde.nl/JACC_155%20kopie.pdf (Erişim tarihi: 08.10.2016)
 • Milner, M. R. (2003). Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the Occupy Wall Street Movement. International Journal of Communication 7, 2357-2390. http://ijoc.org/index.php- /ijoc/article/view/1949/1015 (Erişim tarihi: 08.09.2016)
 • Oskay, Ü. (2007). İletişimin Abc’si. İstanbul: Der Yayınları.
 • Sturken, M. & Cartwright, L. (2005). Practices of Looking an Introduction to Visual Culture. Viewers Make Meaning. Oxford University Press, America. 45-72.
 • Tyler, T. (2011). Memetics: Memes and the Science of Cultural Evolution. Mersenne Publishing.
 • San, İ. (2008). Sanat ve Eğitim Yaratıcılık Temel Sanat Kuramları Sanat Eleştirisi Yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Shifman, L. (2013). Memes in a digital world: Reconciling with a conceptual troublemaker. Journal of ComputerMediated Communication, 362–377. http://onlinelibrary.wiley.com /doi/10.1111/jcc4.12013/full (Erişim tarihi: 08.10.2016)
 • Weng, L., Menczer, F.& Ahn, Yong-Y. (2014). Predicting Successful Memes using Network and Community Structure. Association for the Advancement of Artificial Intelligence. http://yongyeol.- com/papers/weng-viral-2014.pdf (Erişim tarihi: 20.09.2016)
 • Barbara Kruger: American Designer, Graphic Artist, and Photographer. http://www.theartstory.org/ artist-krugerbarbara.htm (Erişim tarihi: 08.08.2016).
Subjects Social
Journal Section Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Authors

Author: Özgür Aktaş
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { iujad323540, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes}, key = {cite}, author = {Aktaş, Özgür} }
APA Aktaş, Ö . (2016). Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (14), 1-14. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iujad/issue/24487/323540
MLA Aktaş, Ö . "Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 (2016): 1-14 <http://dergipark.gov.tr/iujad/issue/24487/323540>
Chicago Aktaş, Ö . "Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 (2016): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes AU - Özgür Aktaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 6 IS - 14 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes %A Özgür Aktaş %T Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 6 %N 14 %R %U
ISNAD Aktaş, Özgür . "Bir İletişim Yöntemi Olarak Caps / Memes". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 / 14 (December 2016): 1-14.