İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-5452 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi

ISSN 1303-5452 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.819

9.039
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi
Sayılar
2002
Haziran Son Sayı
Sayı 0 - Eki 2011
 1. İntrakoroner Stent Uygulanan ve Aspirin Kullanan Kararlı Angina Pektorisli Olgularda Bazal Trombosit Aktivasyonunun Restenozla İlişkisi (İn-vitro Çalışma)
  Sayfalar 11 - 16
  Abdi Sağcan, Mustafa Akın, Barış Ökçün, Serdar Omay, Azem Akıllı
 2. Dilate Kardiyomiyopati ve Genetik
  Sayfalar 18 - 21
  Hakan Özhan, Haşim Mutlu
 3. Hipertansif Koroner Arter Hastalarında Koenzim Q10 Düzeyleri
  Sayfalar 29 - 32
  Abdi Sağcan, Ayfer Yalçın, Emrah Kılıç, Hakan Kültürsay
 4. Mitral Valv Prolapsusu ve Genetik
  Sayfalar 33 - 42
  Tezcan Peker, Haşim Mutlu
 5. Egzersizin P Dalga Dispersiyonuna Etkisi ve Atriyal Fibrilasyon Prediktörü Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 44 - 47
  Zerrin Yiğit, Hülya Akdur, Barış Ökçün, Murat Ersanlı, Haşim Mutlu, Özen Güven
 6. Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sol Ventrikülün yeniden Şekillenmesi
  Sayfalar 48 - 53
  Mehmet Baltalı, Tarık Kızıltan
 7. Tip 2 Diyabetik Hipertansif Hastalarda QT Dispersiyonu ile Serum sL-selektin Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 54 - 56
  Bekir Cingözbay, Cihan Top, Ejder Kardeşoğlu, Bekir Cebeci, Mehmet Dinçtürk, Ergün Demiralp
 8. Aort Koarktasyon Olgularında Magnetik Rezonans Görüntüleme: Olgu Sunumları
  Sayfalar 57 - 60
  Ejder Kardeşoğlu, Yılmaz Cingözbay, Zekai Pekkafalı, Sıtkı Cebeci, Emir Şilit, Mustafa Aparcı, Mehmet Dinçtürk, Ergün Demiralp