LITERA
Kapak Resmi
ISSN 1304-0057 | e-ISSN 2602-2117 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi |

MakaleÇağrısı 


Değerli ÖğretimÜyeleri, 


Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, uluslararası,akademik ve hakemli bir dergidir. 2018 yılı Aralık ayında yayımlanmasıplanlanan Cilt:28 Sayı:2 için gönderilecek çalışmaların son teslim tarihi,aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İlgilenen akademisyenlerin çalışmalarınıdergimizin web sitesinde Yazarlara Bilgi bölümünde yer alan yazı teslim veyazım kurallarına göre hazırlamaları önemle rica olunur. 


Makale SonGönderim Tarihi: 15 Ağustos 2018


LITERA, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nce yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan LITERA, genel olarak edebiyat, sanat ve kültür alanlarında akademik makaleleri içerir. Aynı zamanda Batı Edebiyatı dışındaki edebiyat ve kültürlerle ilgili tartışmaları içeren ya da bu tartışmalara odaklanan multidisipliner yaklaşımlara da açıktır. Derginin amacı edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik, kritik makaleler yayınlamaktır.

LITERA

ISSN 1304-0057 | e-ISSN 2602-2117 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi |
Kapak Resmi

55.707

168.896

MakaleÇağrısı 


Değerli ÖğretimÜyeleri, 


Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, uluslararası,akademik ve hakemli bir dergidir. 2018 yılı Aralık ayında yayımlanmasıplanlanan Cilt:28 Sayı:2 için gönderilecek çalışmaların son teslim tarihi,aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İlgilenen akademisyenlerin çalışmalarınıdergimizin web sitesinde Yazarlara Bilgi bölümünde yer alan yazı teslim veyazım kurallarına göre hazırlamaları önemle rica olunur. 


Makale SonGönderim Tarihi: 15 Ağustos 2018


LITERA, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nce yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan LITERA, genel olarak edebiyat, sanat ve kültür alanlarında akademik makaleleri içerir. Aynı zamanda Batı Edebiyatı dışındaki edebiyat ve kültürlerle ilgili tartışmaları içeren ya da bu tartışmalara odaklanan multidisipliner yaklaşımlara da açıktır. Derginin amacı edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik, kritik makaleler yayınlamaktır.