CONTEMPLATIONS ON THE REGULATIONS MADE OF DEFAULT INTEREST BY THE CODE NUMBERED 6322
Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

Yasemin TAŞKIN [1] , Elif SONSUZOĞLU [2]

44 0

Tax payers can be imposed some penal obligations such as interest, surcharges when they do not pay their public impositions in legal time. Default interest which is legally regulated with the article 112 of Tax Pocedure Code has been re-codified due to the decision of annulment of the Constituonal Court by the Code numbered 6322. Reason for annulment of the Higher Court has been taken into account in the new legal regulation. In spite of the decision of annulment, whether the regulation made after the decision of the Constituonal Court is in accordance with the decision or not may be discussed.

Mükelleflerin kamu borçlarını zamanında ödememesi faiz, zam gibi cezai şart mahiyetindeki yükümlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenmiş bulunan gecikme faizi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 6322 sayılı yasa yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede Anayasa Mahkemesi kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmıştır. Bununla birlikte iptal kararından sonra yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri ile uyumluluğu tartışmalıdır.

Vergi, vergi hukuku, gecikme faizi
  • DONAY Süheyl, KAŞIKÇI Mahmut, AKTAŞ Tayfun, ŞİRİN Ertunç, BARLASS İrfan, Türk Vergi Mevzuatı, İstanbul, 1999.
  • GENÇER Çağlan Ahmet, “VUK.’un Vergi Mahremiyeti, Gecikme Faizi, İşi Bırakma, İbraz Mecburiyeti ve Yetki Maddelerinde Yapılan Değişiklikler”, Vergi Sorunları Dergisi, İstanbul, Eylül 1998, Sayı:120.
  • 626 Sıra No.lu Kanun Tasarısı, TBMM Yayını, Ankara 1988.
  • GÖKMEN Selahattin, “Fazla ve Yersiz Tahsil Edilen Verginin İadesine İlişkin Yeni Düzenleme Anayasaya Uygun mu?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 289, Ekim 2012.
  • HACIGÜL Hasan, “Vergi Mahkemelerince İadesine Hükmedilen Vergiler İçin talep Edilen Faizde Son Durum” Yaklaşım Dergisi. (Ocak 2008)’den naklen, (çevrimiçi)www.yaklaşım.com., 15.11.2012.
  • KOLATOĞLU Olcay, “Yersiz Olarak Fazla Tahsil Edilen Vergiler Faizi ile Birlikte Geri Alınabilir mi?”,Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:257.
  • ÖZYER Mehmet Ali, “İadesinde Gecikilen Vergilerde Mükelleflere Ödenecek Faiz”, Vergi Dünyası Dergisi, İstanbul, Ağustos 1998, Sayı:204.
  • SERDAR Ali , ‘Gecikme Faizi, Mükelleflere Faiz Ödemesi’, Mükellefin Dergisi, Ankara, 1999.
  • SONSUZOĞLU Elif, Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz ve Zamlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013 Genişletilmiş 2. B., s.144.
  • YILMAZ Kazım , ‘6322 Sayılı Kanun’la VUK’un 112. Maddesine Eklenen Hükümler Yine Anayasa’ya Aykırıdır’, Yaklaşım Dergisi, Ağustos, 2012, Sayı: 236.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin TAŞKIN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Elif SONSUZOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { iumamk414132, journal = {Maliye Araştırma Merkezi Konferansları}, issn = {1304-0251}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Yasemin and SONSUZOĞLU, Elif} }
APA TAŞKIN, Y , SONSUZOĞLU, E . (). Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (56), 1-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36509/414132
MLA TAŞKIN, Y , SONSUZOĞLU, E . "Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36509/414132>
Chicago TAŞKIN, Y , SONSUZOĞLU, E . "Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler AU - Yasemin TAŞKIN , Elif SONSUZOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maliye Araştırma Merkezi Konferansları JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - IS - 56 SN - 1304-0251- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler %A Yasemin TAŞKIN , Elif SONSUZOĞLU %T Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler %D 2018 %J Maliye Araştırma Merkezi Konferansları %P 1304-0251- %V %N 56 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Yasemin , SONSUZOĞLU, Elif . "Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları / 56 1-17.