REGIONAL ANALYSIS OF PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE IN TURKEY
Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi

Gökhan DÖKMEN [1] , Abdullah TEKBAŞ [2]

44 0

The regional distribution of public expenditures and revenues have shown remarkable improvement in recent years. This study focuses on spatial distribution of public budget where regional imbalances occur. In this study where NUTs 1 region are examined Istanbul, West Marmara, East Thrace and Western Anatolia regions seems to be concentrated in terms of public revenues on the other hand balanced distribution have been observed in terms of public spending across the country. This situation indicates that resources are being transferred to areas where regional per capita income is low from where regional per capita income is high. This shows that regional disparities were taken into account in public finance.

Kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin bölgesel dağılımı, son dönemde oldukça dikkat çekici bir gelişme göstermiştir. Bu çalışma, bölgesel dengesizliklerin olduğu bir ülkedeki kamu bütçesinin mekânsal dağılımını konu edinmiştir. Düzey 1 bölgelerinin incelendiği çalışmada, kamu gelirleri açısından İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinde bir yoğunlaşma; kamu harcamaları açısından ise ülke genelinde dengeli bir dağılım gözlenmiştir. Bu durum, kişi başına bölgesel kamu gelirlerinin yüksek olduğu bölgelerden düşük olduğu bölgelere doğru bir kaynak transferinin yapıldığına işaret etmektedir. Bu ise kamu maliyesinin bölgesel dengesizlikleri dikkate aldığının bir göstergesi olarak ele alınabilir.

 • Ambrosanio, Maria Flavia - Bordignon, Massimo - Cerniglia, Floriana (2008), “Constitutional Reforms, Fiscal Decentralization and Regional Fiscal Flows in Italy”, Unıversıta’ Cattolıca Del Sacro Cuor Workıng Paper, Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche.
 • Barberán, R. - Bosch N. - Castells A. - Espasa M. (2000), “The Redistributive Power of the Central Government Budget”, IEB WP 6, Universidad de Barcelona, Barcelona.
 • Bell, D. (2008), “Fiscal Federalism in the UK”, Stirling Economics Discussion Paper, 2008-15.
 • Bradley, J. - Morgenroth, E. (1999), “Celtic Cubs? Regional Manufacturing in Ireland” içinde Ed. by Duffy, D. - Fıtz, Gerald Kearney, I. - Smyth, D., Medium-Term Review 1999–2005, Economic and Social Research Institute, Dublin.
 • Dinçer, Bülent - Özaslan, Metin - Kavasoğlu, Taner (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Devlet PlanlamaTeşkilatı, Yayın NO:DPT 2671, Ankara.
 • Doğruel, F. (2006) “Türkiye‘de Bölgesel Politikalar” içinde Der. A. Eraydın,Değişen Mekân: Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış, 1923-2003, Dost Yayınları, Ankara.
 • EB (Ekonomi Bakanlığı) (2012), Yeni Teşvik Sistemi Yatırımlarda Devlet Yardımları, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/459D1E1B-AD17-FF9A-A40AC03569331A85/6_Nisan_Sunum_son.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
 • Filiztekin, A. (2005), “Bölgesel Büyüme, Eş-hareketlilik ve Sektörel Yapı” içinde Der. Erlat, H, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomis, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Ankara.
 • Gripaios, Peter - Bishop, Paul (2005), “Policy Debates Government Output and Expenditure in UK Regions and Sub-regions: An Analysis of the New Experimental Accounts Data”, Regional Studies, Vol.39: 6, pp.805-813.
 • Güriş, Selahattin-Çağlayan, Ebru (2010), Ekonometri Temel Kavramlar, İstanbul:Der Yayınları.
 • Kaya, Ayşe (2009), “Türkiye’de Bölgesel Net Mali Yansıma”, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2009/395, Ankara.
 • MacDougall, D. (1977), Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration, Commission of the European Communities, Economic and Financial Series.
 • Mackay, R. Ross (2001), “Regional Taxing and Spending: The Search for Balance”, Regional Studies, Vol. 35: 6, pp.563-575. Morgenroth, Edgar (2010), “Regional Dimension of Taxes and Public Expenditure in Ireland”, Regional Studies, Vol. 44: 6, pp.777-789.
 • Mutluer M. K. - Öner, E. -Kesik, A. (2011), Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Sağbaş, İsa -Kaya, Ayşe, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımı: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı” 24. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya.
 • Saruç, N. T. -Sağbaş, İ. - Ciğerci, İ. (2007), “The Geographical Distribution of Public Expenditures and Tax Revenues in The Turkish Case: A Convergence Analysis”, Third International Conference On Business, Management And Economics, 13-17 June 2007, Çeşme-Izmir, Turkey.
 • Ulusoy, A. - Akdemir, T. (2006), Mahalli İdareler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 02.07.2008 tarih ve 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=56
 • https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khb_yeni
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan DÖKMEN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Abdullah TEKBAŞ

Bibtex @araştırma makalesi { iumamk414177, journal = {Maliye Araştırma Merkezi Konferansları}, issn = {1304-0251}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {95 - 118}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi}, key = {cite}, author = {DÖKMEN, Gökhan and TEKBAŞ, Abdullah} }
APA DÖKMEN, G , TEKBAŞ, A . (). Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (56), 95-118. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36509/414177
MLA DÖKMEN, G , TEKBAŞ, A . "Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 95-118 <http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36509/414177>
Chicago DÖKMEN, G , TEKBAŞ, A . "Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 95-118
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi AU - Gökhan DÖKMEN , Abdullah TEKBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maliye Araştırma Merkezi Konferansları JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 118 VL - IS - 56 SN - 1304-0251- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi %A Gökhan DÖKMEN , Abdullah TEKBAŞ %T Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi %D 2018 %J Maliye Araştırma Merkezi Konferansları %P 1304-0251- %V %N 56 %R %U
ISNAD DÖKMEN, Gökhan , TEKBAŞ, Abdullah . "Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları / 56 95-118.