Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
Kapak Resmi
ISSN 1308-0385 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] çift taraflı kör sistem ile hakemli bir dergidir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. 

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB'de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

MHB online başvuru linki şöyledir: https://mc04.manuscriptcentral.com/ppil

Online Başvuru Yönergesi bağlantı adresi: http://ppil.istanbul.edu.tr/tr/content/notlar/online-basvuru-yonergesi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

ISSN 1308-0385 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

74.914

202.630

1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] çift taraflı kör sistem ile hakemli bir dergidir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. 

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB'de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

MHB online başvuru linki şöyledir: https://mc04.manuscriptcentral.com/ppil

Online Başvuru Yönergesi bağlantı adresi: http://ppil.istanbul.edu.tr/tr/content/notlar/online-basvuru-yonergesi
Cilt 37 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Türk Hukuku’nda Teminat Gösterme Yükümlülüğü
  Sayfalar 1 - 33
  Merve Acun-Mekengeç
 2. Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve KKTC Hukuku
  Sayfalar 34 - 59
  Arzu Alibaba
 3. Yabancı Unsurlu Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı İle Yabancı Hukukun İçeriğinin Temin Edilmesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 60 - 94
  İlyas Arslan
 4. ICSID Konvansiyonu’na Göre Yatırım Kavramı
  Sayfalar 95 - 140
  Melis Avşar
 5. Türk Hukukunda Geçici Korumadan Yararlananların Sınır Dışı Edilmesi
  Sayfalar 141 - 169
  Ayşe Yasemin Aydoğmuş
 6. Lex Mercatoria’da Culpa in Contrahendo Sorumluluğu
  Sayfalar 170 - 229
  Lâle Ayhan İzmirli
 7. Fındık İhracatında Uyuşmazlıkların Tahkim Yöntemiyle Çözümü: ISTAC ve TNA
  Sayfalar 230 - 256
  Zeynep Çalışkan
 8. Türkiye’de Ölen Yabancıların Cenaze İşlemleri
  Sayfalar 257 - 293
  F. Elif Çelik
 9. Türk Hukukunda Kamu Personelinin Yabancılarla Evlenmesi
  Sayfalar 294 - 331
  Nuray Ekşi
 10. Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, Siyasi ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları
  Sayfalar 332 - 351
  B. Bahadır Erdem
 11. ICSID Tahkiminde Şemsiye Klozlar
  Sayfalar 352 - 375
  İlyas Gölcüklü
 12. Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı Kararlarının Geri Alınması
  Sayfalar 376 - 407
  Cemil Güner
 13. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim
  Sayfalar 408 - 438
  B. Sena Güneş
 14. Mâlî Yeterlilik II Direktifi IV. Başlık Kapsamındaki Sigorta İşletmelerinin AB İçi Sınıraşıcı Yeniden Yapılandırılması ve İflâs Yolu ile Tasfiyesi
  Sayfalar 439 - 472
  Gülin Güngör
 15. Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Yabancı Boşanma Kararlarının Doğrudan Tescili
  Sayfalar 473 - 507
  Burak Huysal
 16. Milletlerarası Özel Hukukta Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesine İlişkin Genel Değerlendirme
  Sayfalar 508 - 546
  Burcu İrge Erdoğan
 17. Avrupa Birliği Hukukunun Yapısından Kaynaklanan Uluslararası Yatırım Hukukuna İlişkin Sorunlar
  Sayfalar 547 - 575
  Pınar Karacan
 18. Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Hukuki Niteliği
  Sayfalar 576 - 610
  Ali Önal
 19. 25 Ekim 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Arabuluculuk Uygulaması
  Sayfalar 611 - 640
  Günseli Öztekin Gelgel
 20. Brüksel I bis Tüzüğü Uyarınca Yetki Anlaşmalarının Geçerliliği
  Sayfalar 641 - 669
  Zeynep Özgenç
 21. Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Vize Muafiyetinin Yasal ve/veya Yasadışı Göç Olgusuna Bağlanmasının Anlamsızlığı
  Sayfalar 670 - 688
  Kamuran Reçber
 22. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kazanılmasına İlişkin Esaslar
  Sayfalar 689 - 710
  Aslıhan Sevinç Kuyucu
 23. Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi Konsolosluk Evlenmelerinin Hukuki Geçerliliği ve Sonuçları
  Sayfalar 711 - 760
  Ebru Şensöz Malkoç
 24. Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Hakkındaki MÖHUK Madde 29’un Değerlendirilmesi
  Sayfalar 761 - 797
  Rumeysa Partalcı
 25. Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlara İlışkin Bazı Tespitler
  Sayfalar 798 - 820
  Zeynep Derya Tarman
 26. ICSID Tahkiminde Hızlandırılmış Muhakeme Usulü
  Sayfalar 821 - 845
  Burak Terzi
 27. Milletlerarası Ticari Tahkimde Gizlilik Yükümlülüğü
  Sayfalar 846 - 873
  Cemre Tüysüz
 28. Uluslararası Hukuk, Düzenlemeler ve Uygulamalar Kapsamında Türkiye’de Siyasetin Finansmanı
  Sayfalar 874 - 910
  Cüneyt Yüksel
 29. Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Türk Milletlerarası Özel Hukukuna Etkisi
  Sayfalar 911 - 1003
  Ayşe Elif Ulusu Karataş
 30. Hakem Kararlarının İptali Kararlarına Karşı İstinaf Yoluna Başvurmadan Doğrudan Temyiz Yoluna Başvurulup Başvurulamayacağı Sorunu ve Soruna İlişkin Güncel Gelişmeler
  Sayfalar 1004 - 1037
  İnci Ataman Figanmeşe
 31. Marx ve Hukuk Görüşü Hakkında: Özneler-Arasılık, Maddilik, Normatiflik
  Sayfalar 1038 - 1051
  Barkın Asal
 32. Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi Yatırım Tahkimi Kuralları: SIAC Yatırım Tahkimi Kuralları (1. Baskı, 1 Ocak 2017)
  Sayfalar 1052 - 1088
  Mehmet Akif Özsoy, Gökhan Sönmez
 33. Evlilik Dışı Beraberliklerin Milletlerarası Özel Hukuk Yönü Uygulanacak Hukuka İlişkin Fransa’daki Bazı Görüşler
  Sayfalar 1089 - 1120
  Bilgin Bilgin, Necla Öztürk