1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB'de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte “Armağan” olarak çıkarılan sayılarda konu sınırlaması bulunmamaktadır.

MHB'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.