Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 43 - 53 2017-12-25

On the beginnings of veterinary education in Turkey
Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler

seda tan [1]

133 238

Turkish military veterinary training is a field that has been extensively researched, and both its beginnings and development phases are well narrated. Studies on the history of Turkish civilian veterinary medicine are, however, limited and there are still several issues that need to be elucidated. This present study aims to fill this gap with new archival material, by focusing on the education of the Ottoman veterinarians who provided veterinary services to the civilian population engaged in animal husbandry. It will try to clarify the beginning of civil veterinary education that took shape in the army, and the first legal regulations about the graduates.

Türk askeri veteriner hekimliği eğitimi, üzerine birçok kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmış, gerek başlangıç gerekse gelişim safhaları oldukça iyi tespit edilmiş bir alandır. Buna karşılık, Türk sivil veteriner hekimliği tarihi konusundaki çalışmalar daha sınırlı kalmıştır. Belirsizliğini koruyan noktaları, ilkine nispetle çoktur. Ele alınan çalışma, bu alandaki boşluğu doldurmak hedefiyle hazırlanmıştır. Çalışmanın konusu, Osmanlı döneminde hayvancılıkla uğraşan sivil halka yönelik veteriner hekimliği hizmeti sunacak mülkiye baytarlarının yetiştirilmesidir. Birinci el niteliğindeki arşiv vesikaları kullanılarak ordu çatısı şekillenen sivil eğitimin başlangıç süreci ve mezunlar hakkındaki ilk yasal düzenlemelerin netleştirilmesi amaçlanmaktadır.

  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Hariciye No; (BOA.İ.HR.) 211/12201. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Dahiliye No; (BOA.İ.DH.) 543/37798. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Dahiliye No; (BOA.İ.DH.) 567/39455. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Dahiliye No; (BOA.İ.DH.) 568/39550. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Dahiliye No; (BOA.İ.DH.) 656/45684. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Şurayı Devlet No; (BOA.İ.ŞD.) 24/1083. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Şurayı Devlet No; (BOA.İ.ŞD.) 25/1116. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade tasnifi, Meclis-i Vala No; (BOA.İ.MVL.) 564/25334. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 319/54. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 358/24. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 369/4. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 391/54. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 392/93. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 396/62. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 401/46. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 402/67. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 404/11. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 406/24. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 409/42. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 430/13. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 430/82. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 434/36. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri, Mühimme Kalemi Evrakı No; (BOA.A.MKT.MHM.) 463/12. Düstur, “Memalik-İ Şahane’de İstihdam Olunacak Mülkiyye Baytarları Hakkında Nizamname”, Tertib 1, Cild 3, 9 Zilhicce 1292 (6 Ocak 1876). Subhi Edhem, Nevsâl-i Baytarî, Agob Matyosyan Matbaası, 1334, İstanbul. Muzaffer Bekman, Veteriner Tarihi, 1940, Ankara. Berfin Melikoğlu Gölcü, Atilla Özgür, “Osmanlı Devleti’nde Sivil Veteriner Hekimliğine Yönelik İlk Mevzuat Düzenlemeleri”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, S.62, 2015. Ferruh Dinçer, “Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın ‘Vasıta-i Servet’ Üzerinde Bir İnceleme”, Fırat Üniversitesi, Elazığ Veteriner Fakültesi Dergisi, C.3, N.1, 1976. Atilla Özgür, “ ‘Kadîm’ bir Eserden Veteriner Hekimliği Tarihine Bakış”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, C.80, S.4, 2010. Zeynel Özlü, “19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Veterinerlik Mesleği ile İlgili Bir Değerlendirme”, Belleten, C. LXXVI.
Konular Tarih
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: seda tan
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iuoba341247, journal = {Osmanlı Bilimi Araştırmaları}, issn = {1303-3123}, eissn = {2458-7982}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {43 - 53}, doi = {}, title = {Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler}, key = {cite}, author = {tan, seda} }
APA tan, s . (2017). Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 19 (1), 43-53. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuoba/issue/33527/341247
MLA tan, s . "Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 19 (2017): 43-53 <http://dergipark.gov.tr/iuoba/issue/33527/341247>
Chicago tan, s . "Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 19 (2017): 43-53
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler AU - seda tan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Osmanlı Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 53 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-3123-2458-7982 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Osmanlı Bilimi Araştırmaları Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler %A seda tan %T Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler %D 2017 %J Osmanlı Bilimi Araştırmaları %P 1303-3123-2458-7982 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD tan, seda . "Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 19 / 1 (Aralık 2017): 43-53.