Yayın Kurulu

ISSN 1303-3123

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilim Tarihi Bölümü


OSMANLI  BİLİMİ  ARAŞTIRMALARI

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir. TÜBİTAK-ULAKBİM ve EBSCO tarafından taranmakta ve indekslenmektedir.

Dergide yayımlanan (1995 ─ ) tüm makalelerin tam metinlerine http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuoba/index adresinden ulaşılabilir.


DERGİ SORUMLUSU / EDİTÖR

Feza Günergun

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

34134 Beyazıt, Fatih, İstanbul, Türkiye.

fezagunergun@yahoo.com

 

Sorumlu müdür: Gaye Şahinbaş Erginöz

Sorumlu yardımcılar: Kaan Ata

 

YAYIN KURULU

Feza Günergun (Journal Manager), İdris Bostan,
Mehmet Canatar, Sevtap Kadıoğlu, Arzu Terzi,
Gaye Şahinbaş Erginöz, Meltem Kocaman


 Feza Günergun (İstanbul Üniversitesi), fezagunergun@yahoo.com

İdris Bostan (İstanbul Üniversitesi), idrisbostan@gmail.com

Mehmet Canatar (İstanbul Üniversitesi) mehmetcanatar@yahoo.com

Sevtap Kadıoğlu (İstanbul Üniversitesi) kadioglusevtap@gmail.com

Arzu Terzi (İstanbul Üniversitesi), arzuterzi@mynet.com

Gaye Şahinbaş Erginöz (İstanbul Üniversitesi), gayesah@gmail.com

Meltem Kocaman (İstanbul Üniversitesi), kocamanmeltem@gmail.com

 

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI - HAKEM KURULU

Ageron, Pierre – Caen

Martykanova, Darina – Madrid

Agoston, Gabor - Georgetown

Mat, Afife - İstanbul

Akdeniz, Gediz - İstanbul

Mazlum Tütengil, Deniz - İstanbul

Aktar, Mustafa - İstanbul

Nicolaïdis, Efthymios - Atina

Ata, Kaan – İstanbul

Oral, Haluk - İstanbul

Bayrak, Meral – Eskişehir

Ortaylı, İlber - İstanbul

Bir, Atilla - İstanbul

Özcömert Coşkun, Hale – İstanbul

Bostan, İdris - İstanbul

Özen, Abdullah – Elazığ

Brentjes, Sonja - Berlin

Özkan, Mustafa Türker – İstanbul

Bret, Patrice – Paris

Özok, Ahmet Fahri – İstanbul

Brömer, Rainer - İstanbul

Sakınç, Mehmet - İstanbul

Canatar, Mehmet - İstanbul

Sertöz, Ali Sinan – Ankara

Çökelez Aytekin – İstanbul

Sezik, Ekrem – Ankara

Değer, Özkan – İstanbul

Şahinbaş Erginöz, Gaye – İstanbul

Dölen, Emre - İstanbul

Şengör, Celal - İstanbul

Etker, Şeref - İstanbul

Terzi, Arzu - İstanbul

Fazlıoğlu, İhsan - İstanbul

Topdemir, Hüseyin Gazi, Muğla

Görkey, Şefik - İstanbul

Toprak, Zafer - İstanbul

Günergun, Feza - İstanbul

Unat, Yavuz - Kastamonu

İpbüker, Cengizhan - İstanbul

Uygungöz, Mehtap – Eskişehir

Kaçar, Mustafa - İstanbul

Vlahakis, George - Atina

Kadıoğlu, Sevtap - İstanbul

Yalçın, Namık - İstanbul

Kırımer, Neşe ­ Eskişehir

Yalçınkaya, Alper – Ohio

Kocaman, Meltem - İstanbul

Yerlikaya, Halis - Elazığ

Koçer, Dursun - İstanbul

Yıldırım, Nuran - İstanbul

Kuriyama, Shigehisa - Boston

Zorlu, Tuncay – İstanbul

Kütükoğlu, Mübahat - İstanbul