Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology

ISSN 1304-4680 | e-ISSN 2602-2982 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

46.471

100.371

Psikoloji Çalışmaları-Psychological Studies, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından,  açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, 1952 yılından beri çıkarılan, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Psikoloji Çalışmaları / Studies in Pscyhology, temel olarak psikolojinin tüm alt alanlarından niteliksel ya da niceliksel görgül araştırmalar yayınlar. Aynı zamanda teorik, metodolojik ve derleme makaleler ile kitap değerlendirmelerini kapsamaktadır. Psikoloji ile farklı alanları (Sosyoloji, Psikiyatri, Geriatri, Eğitim, İşletme, Mesleki Sağlık, İletişim, Siyasal Bilimler vb.) bir araya getiren disiplinler arası makaleleri de kabul etmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.