Hakemli bir ulusal akademik yayın olan Psikoloji Çalışmaları'nda psikoloji alanında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerine yer verilir. Dergi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayınlanmakta ve Türk Psikiyatri Dizini, Arastirmax ve Sobiad tarafından dizinlenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve yazar kılavuzu için lütfen tıklayınız.


logo.png    j9botd.png  waj7l2.png