Şarkiyat Mecmuası
Kapak Resmi
ISSN 1307-5020 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Şarkiyat Mecmuası: Journal of Oriental Studies
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından ilk sayısı 1956'da (Ankara) çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nda, şarkiyat alanında önemli makaleler yayımlanmış, ancak derginin 1966'da (İstanbul) çıkan VI. sayısı ile yayın hayatı durmuştur. 1972'de (İstanbul) çıkarılan VII. sayısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Ateş'in anısına, bundan 26 sene sonra çıkan (İstanbul 1998) VIII. sayısı ise yine İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları hocalarından Prof. Dr. Nihad M. Çetin'in anısına basılmıştır. 2006 yılında Şarkiyat Araştırma Merkezi'nin çıkardığı IX. Sayısıyla da dergi normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları dergisi olan Şarkiyat Mecmuası, uluslar arası hakemli dergi olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi tarafından yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 
In Şarkiyat Mecmuası, of which the first number was issued by Faculty of Letters, Institute of Orientalism in 1956 (Ankara), important articles regarding the area of orientalism were published. However the aforementioned Journal's regular life was stopped with the issue that was published in 1966 in Istanbul. The 7th issue that was published in 1972 (Istanbul) was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Ahmet Ateş, who was one of the lecturers of I.U. Arabic-Persian Philology, and the 8th issue (Istanbul 1998) which was published 26 years after this issue was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Nihad M. Çetin, who was one of the lecturers of I.U. Eastern Languages and Literatures. In 2006 with the ninth issue. the journal resumed it's publication life. Şarkiyat Mecmuası is an international peer-reviewed journal and published by Center of Oriental Studies, Faculty of Letters, Istanbul University. In addition one-third of Şarkiyat Mecmuası consists foreign languages such as English, Arabic, Persian and Urdu. 

Şarkiyat Mecmuası

ISSN 1307-5020 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

122.226

215.788
Şarkiyat Mecmuası: Journal of Oriental Studies
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından ilk sayısı 1956'da (Ankara) çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nda, şarkiyat alanında önemli makaleler yayımlanmış, ancak derginin 1966'da (İstanbul) çıkan VI. sayısı ile yayın hayatı durmuştur. 1972'de (İstanbul) çıkarılan VII. sayısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Ateş'in anısına, bundan 26 sene sonra çıkan (İstanbul 1998) VIII. sayısı ise yine İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları hocalarından Prof. Dr. Nihad M. Çetin'in anısına basılmıştır. 2006 yılında Şarkiyat Araştırma Merkezi'nin çıkardığı IX. Sayısıyla da dergi normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları dergisi olan Şarkiyat Mecmuası, uluslar arası hakemli dergi olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi tarafından yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 
In Şarkiyat Mecmuası, of which the first number was issued by Faculty of Letters, Institute of Orientalism in 1956 (Ankara), important articles regarding the area of orientalism were published. However the aforementioned Journal's regular life was stopped with the issue that was published in 1966 in Istanbul. The 7th issue that was published in 1972 (Istanbul) was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Ahmet Ateş, who was one of the lecturers of I.U. Arabic-Persian Philology, and the 8th issue (Istanbul 1998) which was published 26 years after this issue was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Nihad M. Çetin, who was one of the lecturers of I.U. Eastern Languages and Literatures. In 2006 with the ninth issue. the journal resumed it's publication life. Şarkiyat Mecmuası is an international peer-reviewed journal and published by Center of Oriental Studies, Faculty of Letters, Istanbul University. In addition one-third of Şarkiyat Mecmuası consists foreign languages such as English, Arabic, Persian and Urdu. 
Cilt: 0 Sayı: 27 Son Sayı
Sayı 27 - Ağu 2016
 1. EBÛ ALÎ EL-FÂRİSÎ İLE İBN HÂLEVEYH ARASINDA GEÇEN İLMÎ MÜNAZARALAR / SCIENTIFIC DEBATES BETWEEN EBU ALI AL-FARISI AND IBN HALEVEYH
  Sayfalar 1 - 15
  Sevim Özdemir
 2. CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP TABİBİ EL-HÂRİS B. KELEDE / AL-HARITH B. KALADA: THE ARAB PHYSICIAN IN JAHILIYYAH PERIOD
  Sayfalar 17 - 42
  Eyyüp Tanrıverdi
 3. ARAP ŞİİRİNDE AYET İKTİBASI / QUOTES FROM THE VERSUS IN THE QURAN IN THE ARABIC POETRY
  Sayfalar 43 - 66
  Abdussamed Yeşildağ
 4. MISIR SİNEMASINDA FEMİNİST BİR TEMSİL: KAHİRE 678 ÖRNEĞİ/A FEMINIST PERFORMANCE IN EGYPT CINEMA: CAIRO 678 SAMPLE
  Sayfalar 67 - 84
  Senem Soyer
 5. LATİN DOĞULU TARİH YAZARI WILLERMUS TYRENSIS’İN (1130-1185) HISTORIASI VE ZEYİLLERİ/LEVANTINE HISTORIAN WILLIAM OF TYRE (1130-1185)’S HISTORIA AND ITS CONTINUATIONS
  Sayfalar 85 - 94
  Ebru Altan
 6. TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)/M.A. AND PH.D. THESIS PREPARED IN ARABIC LANGUAGE IN TURKEY-III (2004-2013)
  Sayfalar 95 - 130
  Abdullah KILINÇKAYA
 7. THE ART OF QUOTATION IN TURKISH LITERATURE/TÜRK EDEBİYATINDA İKTİBAS
  Sayfalar 131 - 144
  Ali Bulut
 8. THE ROLE OF JORDANIAN POETRY IN RESISTANCE JORDANIAN- ISRAELI PEACE CONVENTION
  Sayfalar 145 - 160
  Emad Abdul Wahab Al Dmoor
 9. Çirkin Lafızları Açıkça Kullanmaktan Kaçınmak Kur’ân-ı Kerim’de Nükteli İfadelerle İlgili Bir Araştırma/Reverse The Ugly Verbal Statement- Rhetorical Study in Term of Kindness at The Quran
  Sayfalar 161 - 177
  OUSAMA EKHTIAR
 10. ARAP FİLOLOJİSİNİN DÂHİ İSMİ: EL-HALÎL B. AHMED/AL-KHALİL B. AHMAD: THE GENIUS NAME OF THE ARABIC PHILOLOGY
  Sayfalar 179 - 188
  Mehmet Nafi Arslan
 11. Şarkiyat Mecmuası XXVII İç Kapak-İçindekiler-Önsöz
  Sayfalar 0 - 0
  Onur Kılıçer