SİYASAL / Journal of Political Sciences

ISSN 2602-3598 | e-ISSN 2618-6330 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

228.727

253.385

SİYASAL, Ekim 2001 tarihli  25. sayısından itibaren düzenli olarak yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi halen,

  • Emerging Sources Citation Index,
  • Ebsco Political Science Complete,
  • TR DİZİN (ULAKBİM) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı  tarafından taranmaktadır.

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi siyasal bilimler alanındaki ülke literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin konu kapsamında, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme ve Maliye alanları yer almaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler Yazı Kurulu’nun ön değerlendirmesinden sonra hakemlere gönderilmektedir. Başvurularınızı Dergi web sitesinde belirtilen kurallara uygun olarak sbfdergi@istanbul.edu.tr  adresine elektronik olarak yapabilirsiniz.