Kapak Resmi
14.125     |     36.609
Arşiv
Dergi yeni adı: Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt: 0 Sayı: 1 Son Sayı
Sayı 1 - Oca 2017
Dergi Yeni Adı (Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi)

Derginin 2017 ve sonrasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.