5a250c852ffe8.jpg

Genel Bilgi

Sosyoloji Konferansları dergisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmekte ve Türkçe makaleler 2017'den itibaren 750-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özetleri ile beraber yayınlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı 1960'tan 2003 yılına kadar yılda bir sayı, 2003'ten itibaren ise yılda iki sayı olarak çıkan dergi, 2010'dan itibaren online yayına da başlamıştır. Kuruluş aşamasında yine İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi tarafından, sosyoloji alanındaki konferansların yazılı metinleri biçiminde yayınlanan Sosyoloji Konferansları, daha sonra bilimsel dergi olarak varlığını sürdürmüştür. 

Sosyoloji, iktisat, iktisat sosyolojisi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara dergide yer verilmektedir. 

Web of Science "ESCI", TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ProQuest ve SOBİAD tarafından taranan Sosyoloji Konferansları, uluslararası yayınlara ağırlık vererek sosyoloji ve ilgili alanların gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.


Makale Çağrısı - Özel Sayı: Toplumsal Sermaye (Bilgi için tıklayınız)