Yıl 2017, Cilt , Sayı 56, Sayfalar 205 - 223 2017-07-31

TÜRKİYE’DE EMEĞİN KRİZİNİN BOYUTLARI
THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY

Oğuzhan Bilgin [1]

246 347

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de emek bir krizle karşı karşıyadır. Dünyada yaygınlaşan eğreti istihdam modeliyle birlikte güvencesizlik, iş güvenliğinin sorunlu hale gelmesi, sendikasızlaşma, işsizlik, taşeronlaşma, sınıf kimliğinin ve dayanışmasının zedelenmesi gibi eğilimler emek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunları oluşturmaktadır. Bu çalışma bu evrensel sorunların yanında Türkiye’ye özgü siyasal, kültürel ve ekonomik faktörlerin de eklemlenerek emeğin krizinin aldığı şekli ve boyutu analiz etmekte, taşeron işçilerinin kadro sorunu gibi güncel ve acil meseleleri de içerecek bir tartışma yapmaktadır. Siyasi, kültürel, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin tamamının emeğin krizindeki rolleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

As seen in all the parts of the world, Turkey encounters a crisis of labour. Each of the trends of job insecurity, problems of health and safety at workplaces, de-unionization, unemployment, sub-contracting, degeneration of class identity and solidarity that develop with the precarious employment, compose the most important issues of labour in Turkey as in large part of the world. This study investigates the unique political, cultural and economic factors within Turkey that combines with the global issues of labour; analyses the shape and size of the crisis of labour in Turkey and discusses the actual and urgent issues like the status of subcontracting workers. The roles of all social, cultural, economic and political dynamics in the crisis of labour are attempted to be explored.

 • BBC, (2013). Margaret Thatcher: Dünyanın demir leydisi. http://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2013/04/130408_thatcher_obit adresinden edinilmiştir.
 • Bilgin, O. (2010). An Analysis of the Formations of Trade Union Consciousness and Worker Identity in Turkey: A case study of the TÜVASAŞ railcar factory (Yüksek lisans tezi, ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • ÇSGB, (2015). 2015 yılı yıllık Faaliyet raporu.
 • https://www.csgb.gov.tr/media/2888/2015_faaliyetraporu.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Gallin, D. (2001). Propositions on trade unions and informal employment in times of globalisation. Antipode, 19, 531-549.
 • Gorz, A. (1986). Elveda proletarya (H. Tufan, Çev.) İstanbul: AFA Yayınları.
 • ITUC, (2016). Global rights index. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_eng.pdf adresinden edinilmiştir.
 • OECD, (2015). OECD Employment outlook. http://ifuturo.org/documentacion/Employment%20outlook%202015.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Silver, B. (2009). Emeğin gücü: 1870’ten günümüze işçi hareketleri ve küreselleşme (A. Önal, Çev.) İstanbul: Yordam Yayını.
 • Şakar, M. (2010). Ölçüsüz taşeronlaşmaya karşı önlemlerde geri adım: İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı taslağına sıkıştırılan değişikliğin değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum, 4, 29-34.
 • Yıldırım, K. (2017). Osmanlı’da işçiler (1870-1922). İstanbul: İletişim Yayını.
 • Yazıcı, E. (2014). Taşeron işçisi gerçeği araştırması. Ankara: Hak-İş Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü KURAMSAL MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan Bilgin

Bibtex @diğer { iusoskon328528, journal = {Sosyoloji Konferansları}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {205 - 223}, doi = {10.18368/iusoskon.328528}, title = {THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Bilgin, Oğuzhan} }
APA Bilgin, O . (2017). THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY. Sosyoloji Konferansları, (56), 205-223. DOI: 10.18368/iusoskon.328528
MLA Bilgin, O . "THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY". Sosyoloji Konferansları (2017): 205-223 <http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/30714/328528>
Chicago Bilgin, O . "THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY". Sosyoloji Konferansları (2017): 205-223
RIS TY - JOUR T1 - THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY AU - Oğuzhan Bilgin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18368/iusoskon.328528 DO - 10.18368/iusoskon.328528 T2 - Sosyoloji Konferansları JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 223 VL - IS - 56 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - doi: 10.18368/iusoskon.328528 UR - http://dx.doi.org/10.18368/iusoskon.328528 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Konferansları THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY %A Oğuzhan Bilgin %T THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEY %D 2017 %J Sosyoloji Konferansları %P 1304-0243-2458-8245 %V %N 56 %R doi: 10.18368/iusoskon.328528 %U 10.18368/iusoskon.328528
ISNAD Bilgin, Oğuzhan . "TÜRKİYE’DE EMEĞİN KRİZİNİN BOYUTLARI". Sosyoloji Konferansları / 56 (Temmuz 2017): 205-223. http://dx.doi.org/10.18368/iusoskon.328528