Year 2005, Volume 0, Issue 32, Pages 1 - 29 2011-09-13

Uygur Türklerinde aile temel sosyal kurumlardan biridir. Sosyal yaşamın pek çok yönü aile içi ilişkiler ve akrabalık ilişkileri üzerine düzenlenmektedir. Ancak. Çin'de Çin Komünist Partisi iktidara geldikten sonra Uygur toplumu hızlı bir değişme sürecine girmiştir. Sosyal mühendislikle uygulamaya konulan yeni yasal düzenlemeler Uygur aile yapısını da hızla değiştirmektedir
Uygur Türkleri, Aile, Değişme
 • Aslanapa, Oktay (1971), Turkish Art and Achiteshre, London, Preafer Pub.
 • Bayttır, Enver-Hcyrinnisa Siddik (1991). Şincandiki Milletlernin Tarihi, Millâtlâr Nâşiryati, Pekin.
 • Esin. Emel (1967), Antecedents and Development of Buddist and Mani Turkish Art İn Eastren Turkestan and Kansu, İstanbul
 • Fairbank, John King, Weidade Zhong guo Geming (Büyük Çin Devrimi), 2000, 2, Pekin, Dünya Bilgi Yayınevi.2000, 2. Baskı.
 • Gabain. A. Von (1973), "Das Leben İn Uighurischen Kongrich Von Qoço" VVeisbaden.
 • Gopur, Vahitcan-Hüseyin Asker (1987), Uygur Klask Edebiyatı Tizisliri, Millâtlâr Nâşriyatı, Pekin.
 • Güngör. Erol (1990), Tarihte Türklük Ötiiken Neşriyatı, İstanbul.
 • Hebibellah, Abdurehim (2000), Uygur Etnografyası, Xinjiang Halk Neşiryatı, Ürümçi, 2. Baskı.
 • Kafesoğlu, İbrahim (1992), "Uygurlar", Türk Dünyası E l Kitabı, I. Cilt, TKAE, Ankara.
 • Koca, Selim (1981), "Batılı Bir Türkologun Uygur Külliir Tarihi Hakkında Yazdığı Bir Eser Üzerine Diişüııceler"Mi\\i Kültür, Aralık.
 • Li-xiongfan, Sun zhcyu, (1986), Zhong lıua Ren min Gong he guo Zi liao Shouce, Ç.H.C hakkında genel bilgile: 1949-1985), Shehui Ke xueyuan Chubanshe. Pekin.
 • Lu xueyi, (1996). 21 / 21 Shiji de Zhongguo Shehui(21. yüzyılda Çin Toplumu), Yunnan Renmin Chubanshe(Yunnan Halk Neşiryatı), Yunnan.
 • Mercii, Erdoğan (1992), "Karahanlılar", Türk Dünyası E l Kitabı., I. Cilt, TKAE, Ankara.
 • Oin shı, (1997). Çin, Yeni Yıldız Yayınevi, Pekin.
 • Rahman, Abdukerim, Huştar, Şcrip- Reveydullah Hemdullah (1996), Uygur Örp-Adetleri, Xinjiang Yaş-Ösmürler Neşiryatı, Ürümçi, 1. Baskı.
 • Rasonyi, Lazso (1971), "Tarihte Türklük", TKAE, Ankara.
 • Yalçınkaya, Alâeddin (1997) Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında TÜRKİSTAN 1856'dan Günümüze , Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Yürek. Murat, (1998). Asya Kaplanları, ALFA Yayınlan, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Demet ULUSOY

Author: Doç. Dr. Abdülreşit CELİL

Bibtex @ { iusoskon118925, journal = {Istanbul Journal of Sociological Studies}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {Istanbul University}, year = {2011}, volume = {0}, pages = {1 - 29}, doi = {}, title = {Uygurlarda Aile}, key = {cite}, author = {ULUSOY, Doç. Dr. Demet and CELİL, Doç. Dr. Abdülreşit} }
APA ULUSOY, D , CELİL, D . (2011). Uygurlarda Aile. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0 (32), 1-29. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/9520/118925
MLA ULUSOY, D , CELİL, D . "Uygurlarda Aile". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2011): 1-29 <http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/9520/118925>
Chicago ULUSOY, D , CELİL, D . "Uygurlarda Aile". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2011): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Uygurlarda Aile AU - Doç. Dr. Demet ULUSOY , Doç. Dr. Abdülreşit CELİL Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Istanbul Journal of Sociological Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 0 IS - 32 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Istanbul Journal of Sociological Studies Uygurlarda Aile %A Doç. Dr. Demet ULUSOY , Doç. Dr. Abdülreşit CELİL %T Uygurlarda Aile %D 2011 %J Istanbul Journal of Sociological Studies %P 1304-0243-2458-8245 %V 0 %N 32 %R %U
ISNAD ULUSOY, Doç. Dr. Demet , CELİL, Doç. Dr. Abdülreşit . "Uygurlarda Aile". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 / 32 (September 2011): 1-29.