Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 25, Sayfalar 31 - 56 2013-05-29

Sur l'État as an Unavoidable Object of Sociology: Lectures of Pierre Bourdieu in the Collège de France (1989-1992)
Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler

A. Günce Berkkurt [1]

901 1758

This article introduces a recently published work of Pierre Bourdieu on the state, Sur l'État, based on his lectures delivered in the Collège de France between 1989 and 1992. We intend to present the outlines of this work which not only necessitates its contextualization in the scientific production of Bourdieu through a cross-referenced interpretation with his other studies, but also the revision of the works referred by him. In his lectures, regarding the formation process of the state, in addition to the role of monopoly of violence (physical capital), he accentuates the determinative role of symbolic power which appears after institutional differentiation. The influence of the symbolic power, even of the state, sheds light not only onto the bureaucratic field, but also onto details of the social world. Bourdieu created his widely known theoretical tools of habitus and field in his socio analysis because of this reason. Hence, distinct from ordinary normative and philosophical approaches, probable contributions of anthropological viewpoints to political science are presented here.

Bu yazı, Bourdieu'nün 1989-1992 yılları arasında Collège de France'ta verdiği derslerin, yakınlarda Sur l'État başlığıyla kitaplaştırılmış halini tanıtmayı amaçlıyor. Ancak amaç, bu kitabın içeriğinin ötesinde, Bourdieu'nün sosyolojik kuramını, devlete dair konuları irdelediği diğer çalışmalarını ve atıf yaptığı eserleri de hesaba katarak genel olarak anlamaya çalışmak. Bu derslerde Bourdieu, devletin oluşmasında, şiddetin (fizikî sermayenin) tekelleşmesi kadar, kurumsal farklılaşmayla birlikte ortaya çıkan simgesel erkin belirleyiciliğine vurgu yapıyor. Simgesel erkin, hatta devletin etki alanı sadece bürokratik alanla sınırlı kalmayıp, onları toplumsal dünyanın ayrıntılarında var etmektedir. İşte Bourdieu, sosyoanalizinin bilindik kuramsal araçları olan habitus-alan ikilisini de bu yüzden üretmiştir. Böylece siyaset bilimine, alışıldık normatif ve felsefi yaklaşımların dışında, antropolojik bakış açılarının neler katabileceği ortaya çıkmaktadır.

 • Anderson, P. (1974a). Lineages of the absolutist state. Londra: New Left Books.
 • Anderson, P. (1974b). Passages from antiquity to feudalism. Londra: New Left Books.
 • Autrand, F. (1986). Prosopographie et genèse de l’État moderne. Paris: Editions Rue d’Ulm
 • Bourdieu, P. (1977). Sur le pouvoir symbolique. Annales. Économies, Sociétés, Ci- vilisations. 3 (32): 405-411.
 • Bourdieu, P. (1980). La Distinction: critique sociale du jugement. Paris: Minuit
 • Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Minuit
 • Bourdieu, P. (1986). La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 64: 3-19.
 • Bourdieu, P. (1987). Choses dites. Paris: Minuit.
 • Bourdieu, P. (1989). La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit.
 • Bourdieu, P. (1993). Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 96-97: 49-62.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik nedenler. Hülya Tufan (Çev.). İstanbul: Kesit.
 • Bourdieu, P. (1997). De la maison du roi à la raison d’État. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 118: 55-68.
 • Bourdieu, P. (1998). State nobility: Elite schools in the field of power. Palo Alto: Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. (2001). Sciences de la science et réflexivité. Paris: Raisons d’agir.
 • Bourdieu, P. (2003). Méditations pascaliennes. Paris: Seuil.
 • Bourdieu, P. (2012). Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992. Paris: Ra- isons d’agir – Seuil.
 • Bourdieu, P. (yayım aşamasında). Ayrım: Yargı yetisinin toplumsal eleştirisi. G. Berkkurt ve D. Fırat (Çev.), İstanbul: Bağlam.
 • Corrigan, P. ve Sayer, D. (1985). The great arch: English state formation as cultural revolution. Londra: Blackwell.
 • Eisenstadt, S. N. (1969). The Political system of empires. New York: Free Press
 • Elias, N. (2000). Uygarlık süreci 1: Sosyo-oluşumsal ve psiko-oluşumsal incelemeler. E. Ateşman (Çev.), İstanbul: İletişim.
 • Elias, N. (2002). Uygarlık süreci 2: Sosyo-oluşumsal ve psiko-oluşumsal incelemeler, E. Özbek (Çev.), İstanbul: İletişim.
 • Genet, J. P. ve Le Mené, M. (1985). Genèse de l’État moderne: Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Roma: Ed. de ÉFR.
 • Genet, J. P. ve Vincent, B. (1986). Etat et Eglise dans la genèse de l’État moderne. Madrid: Casa de Velázquez.
 • Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective. A book of essays. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
 • Moore, B. (2003). Diktatörlüğün ve demokrasinin toplumsal kökenleri. Ş. Tekeli ve A. Şenel (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tilly, C. (2001). Zor, sermaye ve Avrupa devletlerinin oluşumu. K. Emiroğlu (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: A. Günce Berkkurt

Bibtex @ { iusosyoloji4952, journal = {İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi}, issn = {1304-2998}, eissn = {2148-9165}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {31 - 56}, doi = {}, title = {Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler}, key = {cite}, author = {Berkkurt, A. Günce} }
APA Berkkurt, A . (2013). Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3 (25), 31-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iusosyoloji/issue/535/4952
MLA Berkkurt, A . "Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler". İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (2013): 31-56 <http://dergipark.gov.tr/iusosyoloji/issue/535/4952>
Chicago Berkkurt, A . "Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler". İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (2013): 31-56
RIS TY - JOUR T1 - Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler AU - A. Günce Berkkurt Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 56 VL - 3 IS - 25 SN - 1304-2998-2148-9165 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler %A A. Günce Berkkurt %T Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler %D 2013 %J İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi %P 1304-2998-2148-9165 %V 3 %N 25 %R %U
ISNAD Berkkurt, A. Günce . "Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler". İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 / 25 (Mayıs 2013): 31-56.