Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1948 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

<<<Yayın çağrıları için tıklayınız>>>


DERGİ HAKKINDA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren ise hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1948 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

474.359

1.279.063

<<<Yayın çağrıları için tıklayınız>>>


DERGİ HAKKINDA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren ise hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

Sayı 75 - Ara 2018
 1. “As the distances are getting closer, our hearts are moving farther”: the Sociological Implications of Transnational ICTs use on the Socio-Cultural Integration of Immigrants
  Sayfalar 15 - 42
  Mücahit Aydemir
 2. Dual Discrimination of Syrian Refugee Women in the Labour Markets In Europe and Turkey: Identifying the Challenges
  Sayfalar 43 - 67
  Nihan Duran
 3. Bölgeler Arası Göçün Yaşlanmaya Etkisi: TÜİK İBB2 Verileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 69 - 91
  Tekin Akgeyik
 4. Yaşlanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen İhtiyacı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık
  Sayfalar 93 - 122
  Faik Tanrıkulu
 5. Almanya’daki Türklerin Göç ve Entegrasyon Süreci: Birinci ve Üçüncü Kuşak Karşılaştırması
  Sayfalar 123 - 152
  Hülya Demirağ, Can Kakışım
 6. Almanya’daki Türkiye Asıllı Gençlerin Eğitim Başarısı ve Eğitim Fırsatları
  Sayfalar 153 - 183
  Taylan Acar
 7. Birleşik Krallık’taki Göç Karşıtı Söylemlerin Brexit Sürecine Etkisi
  Sayfalar 185 - 209
  Murat Çolak, Özge Bozkaya
 8. Göç Kararında Kadın İradesinin Belirleyiciliği: Genç Kızların Köyden Kente Göç Etme Fırsatına Çevirmesi
  Sayfalar 211 - 235
  Hayrettin Şahin, Kemal Çiftyıldız, Cemile Evkaya
 9. Antropojenik İklim Değişikliği Bağlamında Göç Tartışmaları
  Sayfalar 237 - 268
  Merve Suzan Ilık Bilben
 10. Sığınmacıların Toplumsal Uyum Sorunları ve Sosyal Hizmetlere Erişimi: Düzce Uydu Kent Örneği
  Sayfalar 269 - 305
  Emel Coşkun, Çetin Yılmaz
 11. Relationship Between Union Membership, Union Satisfaction and Job Insecurity: An Application On Research Assistants
  Sayfalar 307 - 326
  Fatih Karcıoğlu, Ensar Balkaya