Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılacaktır.

YAYIN ÇAĞRISI

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler;

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü olarak 1948 yılından beri yayımladığımız Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nin gelecek sayısı, emekli öğretim üyelerimizden Değerli Hocamız Prof. Dr. Ömer Alparslan AKSU'ya ithaf edilecektir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nin editör kurulu olarak sizleri, armağan olarak yayınlanacak bu sayımıza; makaleleriniz, kitap ve karar incelemeleriniz ile katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 31.12.2017

 


Mevcut yayın çağrısı için: 

http://istanbul.dergipark.gov.tr/iusskd/announcements


Son Sayı
Sayı 66-67 - Ara 2014