Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

YAYIN ÇAĞRISI

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler;

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nin editör kurulu olarak sizleri, 2018 yılının ilk sayısı olan 74. sayımıza; makaleleriniz, kitap ve karar incelemeleriniz ile katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 20.04.2018

Mevcut yayın çağrısı için: 

http://istanbul.dergipark.gov.tr/iusskd/announcements