Sanat Tarihi Yıllığı / Journal of Art History
Kapak Resmi
ISSN 0579-4080 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1964 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Sanat Tarihi Yıllığı yılda  bir kere yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.

Sanat Tarihi Yıllığı TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenmektedir.

Tarihçe

1964-65 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nün yayın organı olarak Oktay Aslanapa, Şerare Yetkin ve Metin Sözen tarafından yayına hazırlanan ilk sayı ile Sanat Tarihi Yıllığı yayın hayatına başlamıştır. Günümüzde de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli süreli yayını olarak sürdürülmektedir.

 Amaç / Kapsam / Telif Hakkı

Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli bir dergisidir. Sanat Tarihi disiplininin tüm alanlarında bilimsel içeriğe sahip, özgün, ulusal ve uluslararası makalelerin bilim dünyasına sunulması amaçtır.


Bu kapsamda Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde gönderilebilir. Derginin yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, öncelikle yayın kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından incelenen makalelerin yayınlanmasında hakem raporları göz önünde bulundurulmaktadır. 


Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Makalelerde kullanılan telif hakkı olan malzeme için yazarların izin alması gerekmektedir. Yazar(lar) yayıma kabul edilen makalelerin telif hakkını dergi sahibine devreder.


“SANAT TARİHİ YILLIĞI” YAYIM KABUL KOŞULLARI

VE 

YAZIM KILAVUZU


1. Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi tarafından yılda bir kere (her yılın Haziran ayında) yayınlanır. Makalelerin son teslim tarihi 15 Aralık'tır.


2. Sanat Tarihi Yıllığı ulusal hakemli yayındır. Gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı hakemlerin değerlendirmesine dayanılarak yayınlanır.


3. Yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı,  alanıyla ilgili özgün bir içerik taşımalı ve bilimsel etiğe uymalıdır.


4. Yazarın / Yazarların, Sanat Tarihi Yıllığı’na sundukları makalenin daha önceden yayınlanmadığını onaylayarak, makalenin telif hakkından feragat ettiğini belirten formu imzalaması gerekmektedir.


5. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olabilir.


6. Makaleler için başlık ve anahtar kelimeler içeren en az 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. (Özet, makalenin konusunu ve sonucunu içermelidir)


7. Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makalede kullanılan görsel malzeme metnin içine veya sonuna eklenmelidir.


8. Makale ile birlikte yazarın (yazarların) adı, unvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, kolay ulaşılabilecek telefon numarası ve elektronik posta adresi eksiksiz olarak yayın kuruluna iletilmelidir.


9. Makale başlığının altında yazarın sadece adı ve soyadı yer almalı, yazarın adına dipnot formatında yıldız verilerek ilk sayfanın altında yazarın unvanı, çalıştığı kurumun adres bilgisi, e-mail adresi ve yazının teslim tarihi belirtilmelidir.


10. Sanat Tarihi Yıllığı’nda yayınlanan makalelerde herhangi bir sayfa ve görsel sınırlaması bulunmamaktadır. Derginin boyutları 16.5x24 cm.’dir.


        Metinler, Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. 


        Dipnotlar: Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır.


11. Sanat Tarihi Yıllığı’nda dipnot kullanımı esastır. 


         Dipnot Örnekleri: 


      Kitap için: yazarın adı-soyadı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası.


             Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s.45.


      Makale ve Kitap içinde bölüm için:  yazarın adı-soyadı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), editör adı-soyadı, çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası. 


              Uşun Tükel, “Resimde İç Mekan ya da Resmin İç Yapısı”,  Arredamento Mimarlık Dergisi, 100, Nisan 1999, s.21.


               Ayla Ödekan, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002, s.346.


Aynı yayına bir kez daha referans verildiğinde, yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), sayfa numarası belirtilmelidir. 


                Ödekan, a.g.e., s.28.


Aynı yazarın birden fazla yayını kullanıldığında, ilk kullanımda yayın künyesi yayın ilkeleri kapsamında belirtildiği şekilde tam olarak verilmeli, daha sonraki kullanımlarda yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), basım yılı, sayfa numarası belirtilmelidir.


                    Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1955, s.220.

                    Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 2004, s.140.


                    Aslanapa, a.g.e., 1955, s.180.

                    Aslanapa, a.g.e., 2004, s.120.


       İnternet kaynakları: İnternetten bilimsel bir kaynak verilmek istendiğinde adres linkinin tamamı dipnota verilmeli ve linke bakılan tarihin eklenmesi gerekmektedir.


http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?rpp=20&pg=1&gallerynos=452&ft=*  26.11.2015

 

12. Makale metninin sonuna dipnotlarda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında bibliyografik esaslara uygun olarak verilmelidir.


      Kitap için: yazarın Soyadı, Adı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri ve basım tarihi.


                Müller-Wiener, Wolfgang, İstanbul’un Tarihsel Topografyası, Çev. Ülker 

Sayın, İstanbul, 2001.


Ansiklopedi Maddesi için: Madde yazarının Soyadı, Adı, “madde adı”, Ansiklopedinin adı (koyu/bold), cildi, basım yeri ve basım tarihi, ansiklopedi maddesinin başlangıç ve bitiş sayfaları.


Kuban, Doğan, “Beyazıt”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2,

İstanbul, 1994, s.180-188.Makale ve Kitap içinde bölüm:  Makale veya bölüm yazarının Soyadı, Adı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), (gerekli ise editör (Ed. adı-soyadı), çevirmenin (Çev. adı-soyadı), derginin sayı numarası, basım yeri ve basım tarihi, makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları.


                Naumann, Rudolf, “Neue Beobachtungen am Theodosiusbogen und Forum 

Tauri in İstanbul”, Istanbuler Mitteilungen, 26, 1976, s.117-141.


                Ödekan, Ayla, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında Anadolu

Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s.345-348.


                Eyice, Semavi, “İstanbul’un Bizans Su Tesisleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları 

Dergisi, 5, 1989, s.3-14.


Tezler için: Tez yazarının Soyadı, Adı, tezin adı, tezin yapıldığı üniversite, enstitüsü ve anabilim dalı, basım yeri ve yılı.


               Mercangöz, Zeynep, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi: Laskarisler Dönemi Mimarisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 1985.


13. Görsel malzeme: Metin içinde verilen görseller ayrıca dijital imaj dosyası olarak JPG formatında da verilmelidir. Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan düşük olmamalıdır.  


14. Metin içinde resim göndermesi ve resim alt yazısı: Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde kısaltma olarak parantez içinde F. kısaltması ve ilgili görselin sayı numarası bold karakterde verilmelidir. 

         Örneğin:  (F.3)


Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire veya virgül ile belirtilmelidir. 

         Örneğin: (F.5-6) veya (F.4, 6-7)


15. Resim alt yazıları F.1 ile başlamalı tüm görseller için (harita, çizim, plan, fotoğraf  v.s.) F. (figür) kısaltması kullanılmalı.


Resim alt yazısında yazarlara ait olmayan görsel malzeminin kaynağı (kişi, kurum, arşiv v.s.) görsel malzeme alt yazısında parantez içinde belirtilmelidir.


        F. 1- Pendik’deki Bizans dönemine ait duvarının parçası 

               (Pendik Belediyesi Fotoğraf Arşivi)


Resim alt yazısında başka bir yayından alınan fotoğraf, plan, çizim v.s. gibi verilerin alt yazısında alındığı kaynağın yazar soyadı ve basım yılı parantez içinde belirtilmelidir.


        F. 2- Tuzla’daki Değirmenaltı Kilisesi’nin planı (Eyice, 1973, pl.1)


Resim alt yazısında görsel sanatlarla ilgili bir fotoğraf kullanıldığında, Sanatçı, yapıtın adı, bulunduğu yer veya bulunduğu koleksiyon verilmelidir.


        F. 3- Giotto, Meryem’e Müjde, Arena Şapeli, Padova.Sanat Tarihi Yıllığı / Journal of Art History

ISSN 0579-4080 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1964 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

59.134

110.655

Sanat Tarihi Yıllığı yılda  bir kere yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.

Sanat Tarihi Yıllığı TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenmektedir.

Tarihçe

1964-65 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nün yayın organı olarak Oktay Aslanapa, Şerare Yetkin ve Metin Sözen tarafından yayına hazırlanan ilk sayı ile Sanat Tarihi Yıllığı yayın hayatına başlamıştır. Günümüzde de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli süreli yayını olarak sürdürülmektedir.

 Amaç / Kapsam / Telif Hakkı

Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli bir dergisidir. Sanat Tarihi disiplininin tüm alanlarında bilimsel içeriğe sahip, özgün, ulusal ve uluslararası makalelerin bilim dünyasına sunulması amaçtır.


Bu kapsamda Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde gönderilebilir. Derginin yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, öncelikle yayın kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından incelenen makalelerin yayınlanmasında hakem raporları göz önünde bulundurulmaktadır. 


Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Makalelerde kullanılan telif hakkı olan malzeme için yazarların izin alması gerekmektedir. Yazar(lar) yayıma kabul edilen makalelerin telif hakkını dergi sahibine devreder.


“SANAT TARİHİ YILLIĞI” YAYIM KABUL KOŞULLARI

VE 

YAZIM KILAVUZU


1. Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi tarafından yılda bir kere (her yılın Haziran ayında) yayınlanır. Makalelerin son teslim tarihi 15 Aralık'tır.


2. Sanat Tarihi Yıllığı ulusal hakemli yayındır. Gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı hakemlerin değerlendirmesine dayanılarak yayınlanır.


3. Yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı,  alanıyla ilgili özgün bir içerik taşımalı ve bilimsel etiğe uymalıdır.


4. Yazarın / Yazarların, Sanat Tarihi Yıllığı’na sundukları makalenin daha önceden yayınlanmadığını onaylayarak, makalenin telif hakkından feragat ettiğini belirten formu imzalaması gerekmektedir.


5. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olabilir.


6. Makaleler için başlık ve anahtar kelimeler içeren en az 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. (Özet, makalenin konusunu ve sonucunu içermelidir)


7. Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makalede kullanılan görsel malzeme metnin içine veya sonuna eklenmelidir.


8. Makale ile birlikte yazarın (yazarların) adı, unvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, kolay ulaşılabilecek telefon numarası ve elektronik posta adresi eksiksiz olarak yayın kuruluna iletilmelidir.


9. Makale başlığının altında yazarın sadece adı ve soyadı yer almalı, yazarın adına dipnot formatında yıldız verilerek ilk sayfanın altında yazarın unvanı, çalıştığı kurumun adres bilgisi, e-mail adresi ve yazının teslim tarihi belirtilmelidir.


10. Sanat Tarihi Yıllığı’nda yayınlanan makalelerde herhangi bir sayfa ve görsel sınırlaması bulunmamaktadır. Derginin boyutları 16.5x24 cm.’dir.


        Metinler, Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. 


        Dipnotlar: Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır.


11. Sanat Tarihi Yıllığı’nda dipnot kullanımı esastır. 


         Dipnot Örnekleri: 


      Kitap için: yazarın adı-soyadı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası.


             Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s.45.


      Makale ve Kitap içinde bölüm için:  yazarın adı-soyadı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), editör adı-soyadı, çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası. 


              Uşun Tükel, “Resimde İç Mekan ya da Resmin İç Yapısı”,  Arredamento Mimarlık Dergisi, 100, Nisan 1999, s.21.


               Ayla Ödekan, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002, s.346.


Aynı yayına bir kez daha referans verildiğinde, yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), sayfa numarası belirtilmelidir. 


                Ödekan, a.g.e., s.28.


Aynı yazarın birden fazla yayını kullanıldığında, ilk kullanımda yayın künyesi yayın ilkeleri kapsamında belirtildiği şekilde tam olarak verilmeli, daha sonraki kullanımlarda yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), basım yılı, sayfa numarası belirtilmelidir.


                    Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1955, s.220.

                    Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 2004, s.140.


                    Aslanapa, a.g.e., 1955, s.180.

                    Aslanapa, a.g.e., 2004, s.120.


       İnternet kaynakları: İnternetten bilimsel bir kaynak verilmek istendiğinde adres linkinin tamamı dipnota verilmeli ve linke bakılan tarihin eklenmesi gerekmektedir.


http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?rpp=20&pg=1&gallerynos=452&ft=*  26.11.2015

 

12. Makale metninin sonuna dipnotlarda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında bibliyografik esaslara uygun olarak verilmelidir.


      Kitap için: yazarın Soyadı, Adı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri ve basım tarihi.


                Müller-Wiener, Wolfgang, İstanbul’un Tarihsel Topografyası, Çev. Ülker 

Sayın, İstanbul, 2001.


Ansiklopedi Maddesi için: Madde yazarının Soyadı, Adı, “madde adı”, Ansiklopedinin adı (koyu/bold), cildi, basım yeri ve basım tarihi, ansiklopedi maddesinin başlangıç ve bitiş sayfaları.


Kuban, Doğan, “Beyazıt”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2,

İstanbul, 1994, s.180-188.Makale ve Kitap içinde bölüm:  Makale veya bölüm yazarının Soyadı, Adı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), (gerekli ise editör (Ed. adı-soyadı), çevirmenin (Çev. adı-soyadı), derginin sayı numarası, basım yeri ve basım tarihi, makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları.


                Naumann, Rudolf, “Neue Beobachtungen am Theodosiusbogen und Forum 

Tauri in İstanbul”, Istanbuler Mitteilungen, 26, 1976, s.117-141.


                Ödekan, Ayla, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında Anadolu

Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s.345-348.


                Eyice, Semavi, “İstanbul’un Bizans Su Tesisleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları 

Dergisi, 5, 1989, s.3-14.


Tezler için: Tez yazarının Soyadı, Adı, tezin adı, tezin yapıldığı üniversite, enstitüsü ve anabilim dalı, basım yeri ve yılı.


               Mercangöz, Zeynep, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi: Laskarisler Dönemi Mimarisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 1985.


13. Görsel malzeme: Metin içinde verilen görseller ayrıca dijital imaj dosyası olarak JPG formatında da verilmelidir. Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan düşük olmamalıdır.  


14. Metin içinde resim göndermesi ve resim alt yazısı: Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde kısaltma olarak parantez içinde F. kısaltması ve ilgili görselin sayı numarası bold karakterde verilmelidir. 

         Örneğin:  (F.3)


Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire veya virgül ile belirtilmelidir. 

         Örneğin: (F.5-6) veya (F.4, 6-7)


15. Resim alt yazıları F.1 ile başlamalı tüm görseller için (harita, çizim, plan, fotoğraf  v.s.) F. (figür) kısaltması kullanılmalı.


Resim alt yazısında yazarlara ait olmayan görsel malzeminin kaynağı (kişi, kurum, arşiv v.s.) görsel malzeme alt yazısında parantez içinde belirtilmelidir.


        F. 1- Pendik’deki Bizans dönemine ait duvarının parçası 

               (Pendik Belediyesi Fotoğraf Arşivi)


Resim alt yazısında başka bir yayından alınan fotoğraf, plan, çizim v.s. gibi verilerin alt yazısında alındığı kaynağın yazar soyadı ve basım yılı parantez içinde belirtilmelidir.


        F. 2- Tuzla’daki Değirmenaltı Kilisesi’nin planı (Eyice, 1973, pl.1)


Resim alt yazısında görsel sanatlarla ilgili bir fotoğraf kullanıldığında, Sanatçı, yapıtın adı, bulunduğu yer veya bulunduğu koleksiyon verilmelidir.


        F. 3- Giotto, Meryem’e Müjde, Arena Şapeli, Padova.Sayılar
2018
2017
2016
2015
2014
Sanat Tarihi Yıllığı Son Sayı
Sayı 27 - Haz 2018
 1. Jenerik ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 7
  Sanat Tarihi Yıllığı
 2. Sunuş
  Sayfalar 8 - 8
  Sanat Tarihi Yıllığı Yıllığı
 3. Mimar Sinan Camilerinde Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1 - 37
  N. Çiçek Akçıl Harmankaya
 4. Onarımın Tarihi Görsellerden Okunması: Bursa Orhan Camisi Örneği
  Sayfalar 39 - 62
  Ayşe Budak
 5. Niksar Melik Danişmend Gazi Türbesi Haziresi’nde Tespit Edilen Sırlı Tuğla Şahide
  Sayfalar 63 - 80
  Ayşe Denknalbant Çobanoğlu
 6. A Selection of Unpublished Lead Seals from the Gaziantep Archeological Museum: Seals Issued by State Officials
  Sayfalar 81 - 99
  Esra Güzel Erdoğan
 7. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in Geleneksel Türk Kitap Sanatları Tarihyazımına Katkısı: Necmeddin Okyay Defterleri
  Sayfalar 101 - 137
  Aslıhan Erkmen, Pınar Atayol
 8. Gemerek İlçesi Çepni Beldesi’nde Kültürel Bir Miras: Surp Sarkis Ermeni Apostolik Kilisesi
  Sayfalar 139 - 181
  Elmon Hançer
 9. Bizans Devrinde Caddebostan Ruphinianus (Drys)
  Sayfalar 183 - 215
  Enis Karakaya
 10. 17. Yüzyıl’da Avrupa görsel sanatı ürünlerinin İran’ın geleneksel resmine etkisi
  Sayfalar 217 - 274
  bahman raziolyaei
 11. Prof. Nejat Diyarbekirli’nin Ardından
  Sayfalar 275 - 297
  Fulya Eruz
 12. Türk El Sanatları’na ve Türk Sanatı Tarihi’ne Adanmış Bir Kalp: Prof. Dr. Örcün Barışta (1942-2017)
  Sayfalar 299 - 311
  Muhammet Görür
 13. Prof. Dr. Rabia Özden Süslü
  Sayfalar 313 - 318
  Nuran Kara Pilehvarian
 14. Arkeoloji Delikanlısını Yitirdi: A. Muhibbe Darga (1921 - 2018)
  Sayfalar 319 - 331
  Nazan Yavuzoğlu Atasoy