İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde,  yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden  “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.


Temalı Sayı için MAKALE ÇAĞRISI (Bilgi için tıklayınız)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

126.928

344.722

TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde,  yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden  “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.


Temalı Sayı için MAKALE ÇAĞRISI (Bilgi için tıklayınız)

Sayı 57 - Ara 2017
 1. İki Şerh Arasında: Sûdî ve Şem’î’nin Bostân Şerhlerindeki Şerh Tekniğine Mukayeseli Bir Bakış
  Sayfalar 1 - 15
  Bedriye Gülay Açar
 2. Ses Sembolizmi ve Ses-Anlam Uyumunun Farklı Bir Sınıflandırma Denemesi
  Sayfalar 17 - 27
  Didem Akyıldız Ay
 3. Dağa Çıkan Kurt’ta Savaş Çocukları ve Gerçeklik
  Sayfalar 29 - 45
  Pelin Aslan Ayar
 4. Cemil Meriç’in Kişisel ve Sosyal Kimlik Arayışı
  Sayfalar 47 - 64
  Bahtiyar Aslan
 5. Acemî Bir Loda Bilim ile Hayal Arasında Etimoloji, Ekrem Kardeşime Cevap
  Sayfalar 65 - 80
  Uwe Bläsing
 6. Türkçede Yağmur Adları Üzerine
  Sayfalar 81 - 106
  Hayati Develi
 7. Halide Edip Adıvar’ın İlk Roman Teşebbüsü: Çingene Kızı
  Sayfalar 107 - 132
  İmren Gece Özbey
 8. Batı’yı Kurgulamak - Doğu’yu Sunmak, Doğu’yu Kurgulamak - Batı’yı Sunmak: Oksidentalizm’de Ben ve Öteki
  Sayfalar 133 - 160
  Demet Koçyiğit
 9. Moğolistan’da Yeni Bulunan Eski Türkçe ‘Dongoyn Şiree’ Yazıtları Üzerine Notlar
  Sayfalar 161 - 178
  Mehmet Ölmez
 10. Aya Androniko’nun İslami Balbalları: Kıbrıs Yeşilköy’de Bulunan Bazı Mezar Taşları Üzerine Toplum-Dilbilimlik Düşünceler
  Sayfalar 179 - 196
  Gökçe Yükselen Peler
 11. Şemseddin Sami’nin Besâ Yahud Ahde Vefâ Adlı Piyesinde Etnosentrik Söylem ya da Vatan Yahud Arnavutluk
  Sayfalar 197 - 212
  Nuri Sağlam
 12. “Ne Müsâvâtı Ne Hürriyeti Ver” Yahya Kemal ve İktidar
  Sayfalar 213 - 236
  Mehmet Samsakçı
 13. Çağatayca Mevahib-i Aliyye (Tefsir-i Hüseynî) Tercümesi
  Sayfalar 237 - 258
  Özcan Tabaklar, Saidbek Boltabayev
 14. Soğd Ses Sistemi ve Uygur Alfabesinin Kökeni*
  Sayfalar 259 - 269
  Nicholas Sims-Williams, Feryal Korkmaz, Berker Keskin
 15. Turgay Sebzecioğlu, Dilbilim Kavramlarıyla Türkçe Dilbilgisi, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, 438 s. ISBN: 978-605- 9408-13-4 (Tanıtma)
  Sayfalar 271 - 274
  Mehmet Gürlek
 16. Uğur Gürsu, Kazak Atasözleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 1175 s. ISBN: 978-975-16-3330-9 (Tanıtma)
  Sayfalar 275 - 277
  Ömer Güven
 17. Ahmet Bican Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016, 757 s. ISBN: 978-975-995-781-0 (Tanıtma)
  Sayfalar 279 - 282
  Ümran Yaman
 18. Bir Ömür Türkoloji... Prof. Dr. Semih Tezcan Anısına
  Sayfalar 283 - 293
  Mizan Coşkun Özgür