TÜRKİYAT MECMUASI
Kapak Resmi
ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir.

TÜRKİYAT MECMUASI

ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

132.154

488.554
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir.
Türkiyat Mecmuası Son Sayı
Cilt 28 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 6
  Türkiyat Mecmuası
 2. HARF DEVRİMİ’NİN ARDINDAN İSTANBUL KİTAPÇILARININ YAŞADIKLARI ZORLUKLAR NEDENİYLE HÜKÜMETTEN YARDIM TALEPLERİ
  Sayfalar 1 - 18
  Niyazi ÇİÇEK, Nurhan KABAKULAK
 3. MALTA SÜRGÜNÜNDE BİR ŞAİR: SÜLEYMAN NAZİF
  Sayfalar 19 - 36
  Kemal EROL
 4. TÜRKÇEDE TEKRARLI YAPI SINIFLARI
  Sayfalar 37 - 65
  Erkan HİRİK
 5. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE HARP MUHABİRLİĞİ, FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİNEMATOGRAFÇILIK
  Sayfalar 67 - 109
  Hüseyin KALEMLİ
 6. BOSNA EYALETİ’NDE ASKERÎ VE SOSYAL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER (1700-1715)
  Sayfalar 111 - 136
  Eyüp KUL
 7. KARAYCA ÜZERİNE SENTAKTİK VE SEMANTİK BAZI NOTLAR
  Sayfalar 137 - 145
  Abdulkadir ÖZTÜRK
 8. KAZAN-TATAR TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ VE ÇOK LEHÇELİLİK ÖZELLİĞİ GÖSTEREN NOGMANÎ TEFSİRİ: YASİN SURESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 147 - 176
  Ahmet Turan TÜRK
 9. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA DONANMA MECMUASININ CİHAT İLÂNI ÖZEL SAYISI
  Sayfalar 177 - 204
  Hasan ULUCUTSOY
 10. A TURKISH ALCHEMICAL TREATISE: ‘ĀŞIḲ PAŞA’S RİSĀLE-İ KİMYĀ
  Sayfalar 205 - 230
  Uğur UZUNKAYA
 11. ABDULLÂH HÂTIFÎ’NİN HAYATI VE BİR TARİH KAYNAĞI OLARAK TİMURNÂME’SİNİN DEĞERİ
  Sayfalar 231 - 254
  Muhammed İbrahim YILDIRIM
 12. OSMANLI MEDRESE EĞİTİM SİSTEMİNDE KARAR ORGANI: MECLİS-İ MESÂLİH-İ TALEBE VE MÜFREDÂT PROGRAMLARINI HAZIRLAMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ (II. Meşrutiyet Dönemi Örneği)
  Sayfalar 255 - 275
  Hasan YILDIZ
 13. ESKİ UYGURCA arvış KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE
  Sayfalar 277 - 309
  Hüseyin YILDIZ
 14. MELİKÜ’L-KÂMİL SEYFEDDİN ŞÂBÂN DÖNEMİ MEMLÛK TÜRK DEVLETİ TARİHİ (4 AĞUSTOS 1345-21 EYLÜL 1346)
  Sayfalar 311 - 325
  Murat ZENGİN
 15. DERBENDNĀME Gökçe YÜKSELEN PELER İSTANBUL: KESİT YAYINLARI, 2017, 342 SAYFA ISBN: 9786059408462
  Sayfalar 333 - 338
  Muhammed DORUK
 16. FATİH SULTAN MEHMED HAN ED. FAHAMEDDİN BAŞAR İSTANBUL: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2018, 570 SAYFA ISBN: 9786052386149
  Sayfalar 327 - 331
  Gamze BEŞENK
 17. Duyurular
  Sayfalar 339 - 340
  Türkiyat Mecmuası
 18. Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları
  Sayfalar 341 - 344
  Türkiyat Mecmuası