ISSN: 0250-2836   e-ISSN: 2148-8320

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organıdır. Yılda iki kere yayımlanır.

AgBiotechNet, Animal Breeding Abtracts, Animal Science Database, CAB Abstracts, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, SCOPUS, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, ULAKBİM ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.


Son Sayı
Cilt 43 - Sayı 2 - Tem 2017