Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 5 - 20 2016-10-01

Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market
Kullanılmış araba elektronik pazarında fiyatları etkileyen faktörler

Andım Oben Balce [1]

64 399

This study has been conducted in order to determine the factors which affect the price of the used cars. The data for a specific brand were collected from a used car e-market in Turkey. The main effect and two way interaction effects of factors on the price of the used car was determined. The results revealed that such factors as engine type, feature type, gear type, damage condition, and so on have been statistically significant factors. On the other, ad location was found to be insignificant. Although color and the kilometer of the car did not have main effects, they have two way interaction effects with the other factors. The results indicate that such analysis can be valuable not only for the buyers but also for the sellers. Therefore, it is recommended that such analysis can be provided in the e-markets for used cars.
Bu çalışma kullanılmış arabaların fiyatlarını etkiyelen faktörleri belirlemek için yapılmıştır. Belli bir marka için Türkiye’deki bir kullanılmış elektronik araba pazarından veriler toplanmıştır. Kullanılmış araba fiyatına etki eden etkenlerin ana etki ve iki yönlü etkileşimli etkileri belirlenmiştir. Motor türü, donanım türü, vites türü, hasar durumu ve diğer etkenlerin istatistiksel olarak önemli etkenler olduğu bulunmuştur. Diğer yandan ilanın verildiği konumun kullanılmış arama fiyatı üzerinde önemsiz bir etki olduğu bulunmuştur. Her ne kadar kullanılmış arabanın rengi ve kilometresi fiyat üzerinde ana etkiye sahip olmasa bile bu iki etken diğer etkenlerle beraber iki yönlü etkileşim etkisine sahiptir. Burada elde edilen sonuçlar, böyle analizlerin sadece kullanılmış araba alıcıları için değil aynı zamanda satıcıları için de önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu tür analizlerin kullanılmış araba ticaretinin yapılabildiği elektronik pazarlarda sunulması önerilmektedir.
Subjects
Other ID JA25HH83CS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Andım Oben Balce

Bibtex @ { iuyd377468, journal = {Journal of Internet Applications and Management}, issn = {}, eissn = {1309-8810}, address = {Pamukkale University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {5 - 20}, doi = {}, title = {Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market}, key = {cite}, author = {Balce, Andım Oben} }
APA Balce, A . (2016). Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market. Journal of Internet Applications and Management, 7 (2), 5-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuyd/issue/34121/377468
MLA Balce, A . "Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market". Journal of Internet Applications and Management 7 (2016): 5-20 <http://dergipark.gov.tr/iuyd/issue/34121/377468>
Chicago Balce, A . "Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market". Journal of Internet Applications and Management 7 (2016): 5-20
RIS TY - JOUR T1 - Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market AU - Andım Oben Balce Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Internet Applications and Management JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 20 VL - 7 IS - 2 SN - -1309-8810 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Internet Applications and Management Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market %A Andım Oben Balce %T Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market %D 2016 %J Journal of Internet Applications and Management %P -1309-8810 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Balce, Andım Oben . "Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market". Journal of Internet Applications and Management 7 / 2 (October 2016): 5-20.