Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iuydta

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iuydta