Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iuydta

Makale Çağrısı Özel Sayı


Dergi Hakkında

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları-Recent Period Turkish Studies, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün yayınıdır. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin başlangıç tarihi 2002’dir.  

Dergi, yakın dönem Türk ve Dünya Tarihini ilgilendiren tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Tarihi, sosyoloji, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, iktisat disiplinlerinden özgün araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlanmakta, bu sayede ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyası ile akademisyenler arasında bir köprü görevi görmektedir. Derginin amacı Türkçe ve İngilizce araştırma, inceleme, derleme yazıları yayınlamak suretiyle bilime katkı sağlamaktır.

Dergi odaklandığı alanlarda boşluğu dolduracak özgün araştırmalara dayanan makaleler; incelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma, inceleme ve derleme yazıları yayınlar.

 Alanla ilgili çevirilere ve durumun belirtilmesi koşulu ile daha önce bir bilimsel kongrede sunulmuş ancak yayınlanmamış bildirilerin metinlere; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmi faaliyetlerin tanıtım yazılarına da dergide yer verilir.


Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iuydta
Kapak Resmi

89.075

197.548

Makale Çağrısı Özel Sayı


Dergi Hakkında

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları-Recent Period Turkish Studies, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün yayınıdır. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin başlangıç tarihi 2002’dir.  

Dergi, yakın dönem Türk ve Dünya Tarihini ilgilendiren tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Tarihi, sosyoloji, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, iktisat disiplinlerinden özgün araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlanmakta, bu sayede ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyası ile akademisyenler arasında bir köprü görevi görmektedir. Derginin amacı Türkçe ve İngilizce araştırma, inceleme, derleme yazıları yayınlamak suretiyle bilime katkı sağlamaktır.

Dergi odaklandığı alanlarda boşluğu dolduracak özgün araştırmalara dayanan makaleler; incelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma, inceleme ve derleme yazıları yayınlar.

 Alanla ilgili çevirilere ve durumun belirtilmesi koşulu ile daha önce bir bilimsel kongrede sunulmuş ancak yayınlanmamış bildirilerin metinlere; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmi faaliyetlerin tanıtım yazılarına da dergide yer verilir.