İzlek Akademik Dergi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-4475 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı SAM A.Ş. Yayıncılık |

                                                    KONGRE DUYURUSU                                                     

(IBAD-2019): 4th International Scientific Research Congress 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Uppsala-İSVEÇ'te yapılacaktır.

(ICES-2019): 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul-TÜRKİYE'de düzenlenecektir.

Kongreler hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.ibadcongresses.org/


İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Fen ve Matematik,  Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,  Eğitim bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık-Planlama-Tasarım ile Spor Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

İzlek Akademik Dergi

e-ISSN 2667-4475 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı SAM A.Ş. Yayıncılık |
Kapak Resmi

180

407

                                                    KONGRE DUYURUSU                                                     

(IBAD-2019): 4th International Scientific Research Congress 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Uppsala-İSVEÇ'te yapılacaktır.

(ICES-2019): 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul-TÜRKİYE'de düzenlenecektir.

Kongreler hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.ibadcongresses.org/


İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Fen ve Matematik,  Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,  Eğitim bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık-Planlama-Tasarım ile Spor Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

Güz 2018 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2018