Journal of Analytic Divinity
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad

·  Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. 

· JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

· JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir. 

·  Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

·  Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

21- ROAD https://portal.issn.org/resource/ (Kabul/Accepted: 30.01.2018)

22- EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (https://www.ub.uni-leipzig.de/en/research/electronic-journals/ezb-detail-view/?libconnect%5Bjourid%5D=323821) (Kabul/Accepted: 23.11.2018)

23-DOJI (Kabul/Accepted: 25.03.2018)

Journal of Analytic Divinity

e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad
Kapak Resmi

4.303

8.122

·  Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. 

· JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

· JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir. 

·  Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

·  Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

21- ROAD https://portal.issn.org/resource/ (Kabul/Accepted: 30.01.2018)

22- EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (https://www.ub.uni-leipzig.de/en/research/electronic-journals/ezb-detail-view/?libconnect%5Bjourid%5D=323821) (Kabul/Accepted: 23.11.2018)

23-DOJI (Kabul/Accepted: 25.03.2018)