Cilt: 2 - Sayı: 3

264     |     827
Yazar Ön Değerlendirme

Makale ön değerlendirme süreci için bkz.Yazar Ön Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme

Hakem değerlendirme için bkz. Hakem Değerlendirme Süreci

Yazar Rehberi/Yazım Kuralları

Yazım kuralları rehber için bkz. Yazar Rehberi/Yazım Kuralları

Hakem Rehberi

Hakem Rehberi için bkz. Hakem Rehberi

Makale Şablonu

Lütfen makaleleriniz hazırlarken ekteki şablona uygun şekilde hazırlayınız.

Makale Şablonu