Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-4238 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Jeomorfoloji Derneği | http://www.jd.org.tr/icerik/jader

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi' nin amacı bilimsel açıdan uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda özgün araştırmaları, davet edilmiş derlemeleri, editörün uygun gördüğü izin alınmış çevirileri, Editöre mektupları yayınlayan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2667-4238 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Jeomorfoloji Derneği | http://www.jd.org.tr/icerik/jader
Kapak Resmi

3

88

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi' nin amacı bilimsel açıdan uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda özgün araştırmaları, davet edilmiş derlemeleri, editörün uygun gördüğü izin alınmış çevirileri, Editöre mektupları yayınlayan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir.