Kabul Edilmiş Makaleler

  • Known and newly recorded Gymnodamaeid mites (Acari, Oribatida, Gymnodamaeidae) from Kızılcaham, Turkey
    Şule Baran 14 Oca 2019
  • Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kalifornia (Eisenia fetida) Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisinin Belirlenmesi
    Turan Yüksek 18 Şub 2019